•  
  •  
  • Zamjenski krediti

  • Zamjenski kredit Vam omogućava da imate samo jednu ratu i do upola manju. Sa ovim kreditom možete imati na raspolaganju i dodatna sredstva. Važne karakteristike ovog kredita su fiksna kamatna stopa i jednaka rata danas kao i za 15 godina.

   Iznos

   jednak iznosu kredita koji želite zatvoriti novim kreditom, uz mogućnost dodatnih sredstava (u visini iznosa koji zatvarate, a maksimalno do 50.000,00 KM)

   Rok

   do 15 godina, za kredit prilagođen Vašim mjesečnim primanjima

   Kamatna stopa

   ● kratkoročni 4,5%

   ● dugoročni:
              - do 5 godina 6,35% fiksna
              - preko 5 godina 6,85% fiksna
              - preko 10 godina 6,95% fiksna

   (EKS je od 8,15% do 11,02% a izračunata je za iznos kredita 50.000,00 KM kojim se zatvaraju obaveze i 1.000,00 KM dozvoljenog prekoračenja, maksimalni rok otplate, nominalnu kamatnu stopu i sve druge poznate naknade i troškove u momentu sačinjavanja letka, koji su direktno povezani sa odobravanjem i korištenjem kredita)

   Naknada za odobravanje kredita

    Bez naknade za obradu kredita koji je predmet zamjene.
   (Na ostatak kredita, unaprijed definisan kao dodatna sredstva, naknada je 1,7% min 50,00 KM)

   Naknada za vođenje kreditne partije

    1,50 KM mjesečno, unaprijed za cijeli period otplate kredita

   Korišćenje

   • paketa računa Nove banke,
   • dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu sa najnižim kamatnim stopama, bez naknade u prvoj godini korištenja (troškovi korišćenja su uračunati u obračun EKS)

   Obezbjeđenje

   • Kredit se odobrava bez jemaca;
   • Za kredite do 50.000,00 KM i do 12 godina nije potrebna hipoteka
   • do 10.000,00 KM mjenice korisnika kredita,
   • od 10.000,00 KM do 50.000,00 KM mjenice korisnika kredita i polisa osiguranja  života,
   • preko 50.000,00 KM hipoteka i polisa osiguranja nekretnine.

    

   Iznos/ Kamatna stopa

   Rok (godina)

   1

   3

   5

   7

   10

   12

   15

   4,50%

   6,35%

   6,85%

   6,95%

   10.000

   853,79

   305,81

   194,96

   150,19

   115,34

   102,57

   89,60

   20.000

   1.707,57

   611,62

   389,92

   300,39

   230,67

   205,14

   179,21

   30.000

   2.561,36

   917,42

   584,88

   450,58

   346,01

   307,72

   268,81

   40.000

   3.415,14

   1.223,23

   779,84

   600,78

   461,35

   410,29

   358,41

   50.000

   4.268,93

   1.529,04

   974,80

   750,97

   576,68

   512,86

   448,02

   *Banka ima pravo tražiti dodatne instrumente obezbjeđenja. Sastavni dio letka su i informacioni listovi za stambene kredite u najbližoj poslovnoj jedinici Nove banke. Banka zadržava pravo izmjene uslova.

    
  •