•  
  •  
  • Zamjenski krediti

  • Zamjenski kredit Vam omogućava da imate samo jednu ratu i do upola manju. Sa ovim kreditom možete imati na raspolaganju i dodatna sredstva i kamatna stopa vam je fiksna kako danas tako i do kraja isteka roka otplate Vašeg kredita.

   Iznos

   jednak iznosu kredita koji želite zatvoriti novim kreditom, uz mogućnost dodatnih sredstava (u visini iznosa koji zatvarate, a maksimalno do 50.000,00 KM)

   Rok

   Do 7 godina  za klijente Banke

   Do 10 godina,za posebnu grupu Klijenata Banke

   Kamatna stopa

    Za klijente Banke:

   • do 12 mjeseci: 6,50%;
   • od 13 do 36 mjeseci: 8,15%;
   • od 37 do 60 mjeseci: 8,95%;
   • od 61 do 84 mjeseca: 9,25%;

   (EKS je od 9,62% do 10,67% a izračunata je za iznos kredita 50.000,00 KM kojim se zatvaraju obaveze i 1.000,00 KM dozvoljenog prekoračenja, maksimalni rok otplate, nominalnu kamatnu stopu i sve druge poznate naknade i troškove u momentu sačinjavanja letka, koji su direktno povezani sa odobravanjem i korištenjem kredita)


    Za posebnu grupu Klijenata Banke:

   • do 12 mjeseci: 6,50%;
   • od 13 do 36 mjeseci: 8,15%;
   • od 37 do 60 mjeseci: 8,35%;
   • od 61 do 84 mjeseca: 8,65%;
   • preko 84 mjeseca: 8,95%

   (EKS je od 10,60% do 13,20% a izračunata je za iznos kredita 50.000,00 KM kojim se zatvaraju obaveze i 1.000,00 KM dozvoljenog prekoračenja, maksimalni rok otplate, nominalnu kamatnu stopu i sve druge poznate naknade i troškove u momentu sačinjavanja letka, koji su direktno povezani sa odobravanjem i korištenjem kredita)

   Naknada za odobravanje kredita

    Bez naknade za obradu kredita koji je predmet zamjene.

   (Na ostatak kredita, unaprijed definisan kao dodatna sredstva, naknada je 1,7% min 50,00 KM)

   Naknada za vođenje kreditne partije

    1,50 KM mjesečno, unaprijed za cijeli period otplate kredita

   Korišćenje

   • paketa računa Nove banke

   • dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu sa najnižim kamatnim stopama, bez naknade u prvoj godini korištenja (troškovi korišćenja su uračunati u obračun EKS)

   Obezbjeđenje

   Za klijente Banke:

   • do 10.000,00 KM mjenice korisnika kredita,
   • od 10.000,01 KM do 20.000,00 KM mjenice korisnika kredita i polisa osiguranja života
   • od 20.000,01 KM do 40.000,00 KM mjenice, polisa osiguranja života i jemac platac   (sudužnik za Federaciju BIH)
   • preko 40.000,00 KM mjenice, hipoteka na nekretninu i polisa osiguranja kolaterala  vinkulirana u korist NB

   Za posebnu grupu klijenata Banke:

   • do 10.000,00 KM mjenice korisnika kredita,
   • preko 10.000,00 KM mjenice korisnika kredita i polisa osiguranja života
   • preko 50.000,00 KM mjenice korisnika kredita, hipoteka na nekretninu i polisa 

   *Banka ima pravo tražiti dodatne instrumente obezbjeđenja. Sastavni dio letka su i informacioni listovi za zamjenske kredite u najbližoj poslovnoj jedinici Nove banke. Banka zadržava pravo izmjene uslova.
    

   Za klijente Banke

   Iznos/ Kamatna stopa

   Rok (godina)

   1

   3

   5

   7

   6,50%

   8,15%

   8,95%

   9,25%

   10.000

   862,96

   314,06

   207,34

   162,16

   20.000

   1.725,93

   628,11

   414,68

   324,32

   30.000

   2.588,89

   942,17

   622,02

   486,49

   40.000

   3.451,86

   1.256,22

   829,36

   648,65

   50.000

   4.314,82

   1.570,28

   1.036,70

   810,81


   Za posebnu grupu klijenata Banke

   Iznos/ Kamatna stopa

   Rok (godina)

   1  

   3

   5

   7

   10

   6,50%

   8,15%

   8,35%

   8,65%

   8,95%

   10.000

   862,96

   314,06

   204,44

   159,12

   126,41

   20.000

   1.725,93

   628,11

   408,89

   318,24

   252,81

   30.000

   2.588,89

   942,17

   613,33

   477,36

   379,22

   40.000

   3.451,86

   1.256,22

   817,77

   636,48

   505,62

   50.000

   4.314,82

   1.570,28

   1.022,22

   795,60

   632,03

    

  •