Nova Banka, Krediti, Zamjenski kredit za refinansiranje stambenih kredita