•  
  •  
  • Inkaso

  • Inkaso

   Inkaso predstavlja naplatu potraživanja koja su nastala iz određenih ugovornih odnosa, uz predaju trasatu/kupcu ugovorenih dokumenata, odnosno inkaso je instrument osiguranja plaćanja kod kojeg prodavac (izvoznik) dostavlja svojoj poslovnoj banci instrukciju da prezentovane finansijske ili komercijalne dokumente uruči kupcu (uvozniku) posredstvom poslovne banke kupca, uz tačno određene instrukcije za plaćanje i postupke koje je potrebno preuzeti u slučaju neizvršenja plaćanja.

   Standardne instrukcije za plaćanje po inkasu:

   • D/P - „documents against payment“ ili CAD - „cash against documents“ - dokumente uručiti kupcu po izvršenom urednom plaćanju
   • D/A - „documents against acceptance“ - dokumente uručiti kupcu po izvršenom akceptu finansijskih dokumenata
  •  
  Vaša lokacija
  Naslovna Inkaso