Nova Banka, Poslovanje sa stanovništvom, Platne kartice