Nova Banka, Poslovanje sa stanovništvom, Devizna plaćanja