•  
  •  
  • Nenamjenski krediti

  • Iznos

    do 50.000,00 KM

   Rok

    Do 7 godina  za klijente Banke

    Do 10 godina,za posebnu grupu Klijenata Banke

   Kamatna stopa

   Za klijente Banke:

   • do 12 mjeseci: 6,50%;
   • od 13 do 36 mjeseci: 8,15%;
   • od 37 do 60 mjeseci: 8,95%;
   • od 61 do 84 mjeseca: 9,25%;

   (EKS je od 11,24% do 13,25% a izračunata je za maksimalan iznos kredita a 1.000,00 KM dozvoljenog prekoračenja, rok otplate, nominalnu kamatnu stopu i sve druge poznate naknade i troškove u momentu sačinjavanja letka, koji su direktno povezani sa odobravanjem i korištenjem kredita).

    

   Za posebnu grupu Klijenata Banke:

   • do 12 mjeseci: 6,50%;
   • od 13 do 36 mjeseci: 8,15%;
   • od 37 do 60 mjeseci: 8,35%;
   • od 61 do 84 mjeseca: 8,65%;
   • preko 84 mjeseca: 8,95%

   EKS je od 11,07% do 12,87% a izračunata je za maksimalan iznos kredita a 1.000,00 KM dozvoljenog prekoračenja, rok otplate, nominalnu kamatnu stopu i sve druge poznate naknade i troškove u momentu sačinjavanja letka, koji su direktno povezani sa odobravanjem i korištenjem kredita).

   Korišćenje

    · paketa računa Nove banke,

    · dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu sa najnižim kamatnim stopama, bez naknade u prvoj godini korištenja (troškovi korištenja su uračunati u obračun EKS)

   Naknade

   Naknada za obradu kredita: 1,70%, minimalno 50,00 KM

   Naknada za vođenje kreditne partije: 1,50 KM mjesečno, unaprijed za cijeli period otplate kredita

   Obezbjeđenje

    Za klijente Banke:

   • do 10.000,00 KM mjenice korisnika kredita,
   • od 10.000,01 KM do 20.000,00 KM mjenice korisnika kredita i polisa osiguranja života
   • od 20.000,01 KM do 40.000,00 KM mjenice, polisa osiguranja života i jemac platac (sudužnik za Federaciju BIH)
   • preko 40.000,00 KM mjenice, hipoteka na nekretninu i polisa osiguranja kolaterala vinkulirana u korist NB

   Za posebnu grupu klijenata Banke:

   • do 10.000,00 KM mjenice korisnika kredita,
   • preko 10.000,00 KM mjenice korisnika kredita i polisa osiguranja života

   *Banka ima pravo tražiti dodatne instrumente obezbjeđenja. Sastavni dio letka su i informacioni listovi za nenamjenske kredite u najbližoj poslovnoj jedinici Nove banke. Banka zadržava pravo izmjene uslova.
    

   Za klijente Banke

   Iznos/ Kamatna stopa

   Rok (godina)

   1

   3

   5

   7

   6,50%

   8,15%

   8,95%

   9,25%

   10.000

   862,96

   314,06

   207,34

   162,16

   20.000

   1.725,93

   628,11

   414,68

   324,32

   30.000

   2.588,89

   942,17

   622,02

   486,49

   40.000

   3.451,86

   1.256,22

   829,36

   648,65

   50.000

   4.314,82

   1.570,28

   1.036,70

   810,81


   Za posebnu grupu klijenata Banke

   Iznos/ Kamatna stopa

   Rok (godina)

   1

   3

   5

   7

   10

   6,50%

   8,15%

   8,35%

   8,65%

   8,95%

   10.000

   862,96

   314,06

   204,44

   159,12

   126,41

   20.000

   1.725,93

   628,11

   408,89

   318,24

   252,81

   30.000

   2.588,89

   942,17

   613,33

   477,36

   379,22

   40.000

   3.451,86

   1.256,22

   817,77

   636,48

   505,62

   50.000

   4.314,82

   1.570,28

   1.022,22

   795,60

   632,03

    

  •