•  
  •  
  • Nenamjenski krediti

  • Iznos

    do 50.000,00 KM, bez jemaca i hipoteke

   Rok

    do 12 godina, za gotovinski kredit prilagođen Vašim mjesečnim primanjima

   Kamatna stopa

   ● kratkoročni 4,5% fiksna na godišnjem nivou

   ● dugoročni, fiksna na godišnjem nivou:
              - do 5 godina 6,35%
              - preko 5 godina 6,85%
              - preko 10 godina 6,95%

   (EKS je od 8,53% do 14,78% a izračunata je za maksimalan iznos kredita a 1.000,00 KM dozvoljenog prekoračenja, rok otplate, nominalnu kamatnu stopu i sve druge poznate naknade i troškove u momentu sačinjavanja letka, koji su direktno povezani sa odobravanjem i korištenjem kredita).

   Korišćenje

    · paketa računa Nove banke,

    · dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu sa najnižim kamatnim stopama, bez naknade u prvoj godini korištenja (troškovi korištenja su uračunati u obračun EKS)

   Naknade

   Naknada za obradu kredita: 1,70%, minimalno 50,00 KM

   Naknada za vođenje kreditne partije: 1,50 KM mjesečno, unaprijed za cijeli period otplate kredita

   Obezbjeđenje

   • do 10.000,00 KM mjenice korisnika kredita,
   • preko 10.000,00 KM mjenice korisnika kredita i polisa osiguranja života

    

   Iznos/ Kamatna stopa

   Rok (godina)

   1

   3

   5

   7

   10

   12

   4,50%

   6,35%

   6,85%

   6,95%

   10.000

   853,79

   305,81

   194,96

   150,19

   115,34

   102,57

   20.000

   1.707,57

   611,62

   389,92

   300,39

   230,67

   205,14

   30.000

   2.561,36

   917,42

   584,88

   450,58

   346,01

   307,72

   40.000

   3.415,14

   1.223,23

   779,84

   600,78

   461,35

   410,29

   50.000

   4.268,93

   1.529,04

   974,80

   750,97

   576,68

   512,86

   *Banka ima pravo tražiti dodatne instrumente obezbjeđenja. Sastavni dio letka su i informacioni listovi za stambene kredite u najbližoj poslovnoj jedinici Nove banke. Banka zadržava pravo izmjene uslova.

    
  •