Nova Banka, Obavještenja za klijente, Neradan dan za Ekspozituru Međugorje