Nova Banka, Obavještenja za klijente, Obavještenje o neradnom danu