•  
  •  
  • Krediti za preduzetnike i preduzeća

  •    

   Korisnici kredita

   Krediti se odobravaju preduzećima registrovanim na području Republike Srpske.

   Korisnici kredita ne mogu biti:

   Krediti se odobravaju preduzetnicima i preduzećima, koji obavljaju registrovanu djelatnost u cilju sticanja dobiti ,uključujući i novoosnovana pravna lica .

   Iz sredstava kredita se finansira maksimalno 80% vrijednosti projekta, dok 20% vrijednosti klijent obezbjeđuje u novcu, pravima i stvarima.

   Namjena

   • Nabavka obrtnih sredstava
   • Trajni obrt kapitala
   • Nabavka osnovnih sredstava
   • Nabavka obrtnih i/ili osnovnih sredstava
   • Plaćanje poreskih obaveza
   • Refinansiranje

   Banka i IRB RS će vršiti kontrolu namjenskog trošenja sredstava odobrenog kredita. U slučajevima nenamjenskog trošenja , neotplaćeni iznos kredita dospijeva na naplatu odmah, uvećan za naknadu od 5% na ostatak duga po kreditu.

   Rok otplate

   • do 12 godina za osnovna ili osnovna/obrtna sredstva, plaćanje poreskih obaveza i refinansiranje (do 24 mjeseci Grace period)
   • do 5 godina samo za obrtna sredstva, plaćanje poreskih obaveza i refinansiranje (do 12 mjeseci Grace period)
   • do 3 godine za pripremu izvoza (do 24 mjeseca Grace period)
   • do 1 godine za prerađivače domaćih poljoprivrednih proizvoda (do 12 mjeseci Grace period)
   • Rok za povlačenje ukupnog iznosa sredstava, odnosno period korištenja je 6 mjeseci, od dana zaključenja, te predstavlja sastavni dio Grace perioda,osim kod nabavke obrtnih sredstava za prerađivače domaćih poljoprivrednih proizvoda, rok je 2 mjeseca.

   Iznos

   • оd 30.000 dо 5.000.000 za investicije, u čemu obrtna sredstva, plaćanje poreskih obaveza i refinansiranje učestvuju sa max. 70%,
   • оd 10.000 dо 3.500.000 za obrtna sredstva, plaćanje poreskih obaveza i refinansiranje,
   • оd 50.000 dо 3.000.000 za pripremu izvoza,
   • od 50.000 do 2.000.000 za obrtna sredstva za nabavku poljoprivrednih proizvoda domaćih poljoprivrednih proizvođača
   • od 5.000 do 500.000 za preduzetnike za investicije, u čemu obrtna sredstava, plaćanje poreskih obaveza i refinansiranje učestvuju max. 70%,
   • od 5.000 do 350.000 za preduzetnike za obrtna sredstva, plaćanje poreskih obaveza i refinansiranje.

   Nominalna kamatna stopa

   Varijabilna kamatna stopa u visini od PKIRBRS  (6mEURIBOR - 2,7% , min 1,6%) + do 3,1% marža Banke.

   Umanjenja kamatne stope:

   • Za projekte realizovane na području nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština umanjenje iznosi 0,5 procentna poena
   • Za projekte iz oblasti prerađivačke industrije i proizvodnje energije umanjenje iznosi 0,3 procentna poena.
   • Za klastere i projekte iz oblasti podsticaja turizma umanjenje iznosi 0,3 procentna poena.
   • Za pripremu izvoza umanjenje iznosi 0,5 procentni poen
   • Za kratkoročne kredite prerađivačima domaćih poljoprivrednih proizvoda iznosi 0,5 procentna poena
   • Za preduzeća /radnje čiji je vlasnik mlađi od 30 godina umanjenje iznosi 0,30 procentna poena
   • Maksimalno kumulativno umanjenje po kreditnim linijama može biti 0,6%, osim za kredite preduzeća/radnji čiji je vlasnik mlađi od 30 godina može biti max 0,9%.

    

  •