•  
  •  
  • Krediti namijenjeni BH dijaspori obezbjeđeni garancijama USAID/SIDA

  • U skladu sa zaključenim Ugovorom između Nove banke  i  Agencije za međunarodni razvoj SAD (USAID) /Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA), Nova banka svojim klijentima nudi kredite obezbijeđene garancijma USAID/SIDA. Projekat USAID/SIDA i Nove banke je jedan od najkonkretnijih koraka koji su preduzeti za direktnu podršku poslovnim investicijama i aktivnostima dijaspore u Bosni i Hercegovini u vidu povoljnih uslova kreditiranja.

   Krediti su namjenjeni malim i srednjim preduzećima registrovanim u BiH u oblasti proizvodnje, turizma ICT sektora i dr., a koja ostvaruju određeni poslovni odnos sa našom dijasporom. Taj poslovni odnos može podrazumijevati zajedničko vlasništvo u preduzeću, ugovore o poslovnoj saradnji i druge zajedničke projekte ili pravne odnose.

   Pod dijasporom se podrazumijevaju državljani BiH i njihovi potomci koji privremeno ili trajno žive van granica BiH ili državljani drugih zemalja koji su porijeklom iz BiH, a koji imaju značajne veze sa zemljom svog porijekla. Pri tome, dijaspora se ne odnosi samo na nedavne emigrante nego se može odnositi na nekoga ko je živio van svoje zemlje porijekla nekoliko generacija ali i dalje nastavlja da održava značajne veze sa  zemljom porijekla.

   Uz navedene garancije USAID/SIDA  poboljšava se obezbjeđenje po kreditima, a samim tim i kvalitet ukupnog kreditnog zahtjeva te lakše odobravanje kredita.

   Karakteristike kreditne linije:

   • krediti do 500.000 USD u KM protivvrijednosti;
   • period otplate do 10 godina;
   • namjena  je finansiranje osnovnih i obrtnih sredstava u okviru razvojnih projekata malih i srednjih preduzeća (u oblasti proizvodnje, turizma, ICT sektora i dr .);
   • uslovi kreditiranja su prilagodljivi svakom pojedinačnom klijentu u dijelu cjenovnih parametara (kamatna stopa, naknada), kao i obezbjeđenja kredita;*
   • USAID/SIDA SWEDEN  podrška pri realizaciji projekta u vidu garancije, čini fleksibilnijom politiku odobravanja kredita.

   *Uslovi kreditiranja su fleksibilni u dijelu cijena i kolateralnih zahtjeva i zavise od  kreditne sposobnosti klijenta kao  i ukupne poslovne saradnje  klijenta sa Bankom (obim platnog prometa, plate radnika, itd)

  •