•  
  •  
  •  
  •  
   
  •  
  • Nagrade i priznanja u 2012. godini

   • Po izboru Privredne komore Republike Srpske, tokom manifestacije "Izbor najuspješnijih u privredi RS" , Nova banka a.d. Banja Luka specijalnu nagradu za plasman najviše kreditnih sredstava privredi tokom 2012. godine.
   • Direkcija Agencije za izbor najmenadžera BiH, Jugoistočne i Srednje Evrope dodijelila je direktoru banke mr Milanu Radoviću i Novoj banci a.d. Banja Luka priznanje za najmenadžera u bankarstvu i najbanku u 2012. godini, za kontinuirano podizanje kvaliteta usluge i kreiranje proizvoda prema potrebama razvijenog finansijskog tržišta, pri čemu u središtu svog poslovanja ima klijente.
   • Na ceremonijalnoj dodjeli međunarodnog priznanja "Najmenadžer 2012. godine", u organizaciji Međunarodne Nezavisne agencije "Menadžer godine", privrednika regiona, Evropskog udruženja menadžera i časopisa Euromanager, direktor Nove banke mr Milan Radović je proglašen najboljim menadžerom u ovoj godini u oblasti bankarstva. Dodijeljena nagrada u sebi sadrži dva priznanja: priznanje menadžeru i priznanje kompaniji. Deutsche Bank Frankfurt, od koje 10 godina uzastopno dobijamo priznanje za Straigth- Through Processing (STP) Excellence Award  za izvrsnost u kvalitetu poslatih SWIFT poruka prema njima, nagradila je Novu banku i u 2012. godini. To znači da smo u 2012. godini poslali 99,93% poruka koje su bile precizno popunjene od strane Nove banke i automatski su se dalje obradile u IS Deutsche bank, bez bilo kakvih dodatnih ručnih popravki i naravno bez dodatnih troškova.
     
   • Investiciono-razvojna banka Republike Srpske dodijelila je Novoj banci priznanje za izuzetan doprinos u realizaciji plasmana po kreditnim linijama Investiciono-razvojne banke Republike Srpske u 2012. godini. Na godišnjoj skupštini članica Eurogira, održanoj u Budimpešti, Nova banka a.d. Banja Luka dobila je nagradu povodom dvadesetogodišnjice postojanja Eurogiro asocijacije. Nagrada je dodijeljena za jedinstveni doprinos razvoju Eurogira i izvrsnost u kvalitetu procesiranja inostranih transakcija u posljednjih pet godina.
   • Nova banka je dobila nagradu Banjalučke berze hartija od vrijednosti za najbolje rezultate u istraživanju o dostignutom nivou korporativnog upravljanja u 2012. godini.
    
    
  •