•  
  •  
  • Finansijska tržišta

  • Finansijska tržišta djeluju u sklopu Sektora za sredstva i obuhvataju sljedeće vrste poslova:

   • Odjeljenje trgovanja
   • Kastodi poslove
   • Brokerske poslove

   Odjeljenje trgovanja obavlja finansijske transakcije na međunarodnom tržištu novca i valuta, vrši izradu izvještaja za interne i eksterne potrebe, te obavlja usluge ovlaštenih mjenjača.

   S obzirom na vrlo razvijenu mrežu korespodentskih odnosa, Nova banka svojim klijentima, pravnim licima, koji imaju potrebu za deviznim sredstvima, nudi veliki broj mogućnosti za kupovinu i prodaju deviza.

   Klijenti su u mogućnosti da odrade sljedeće vrste transakcija:

   • FX Outright - su transakcije kupovine i prodaje strane valute uz trenutno važeći tržišni kurs, sa datumom izvršenja isti dan. Ovu vrstu transakcija moguće je obaviti do 15 časova istog radnog dana, a za pojedine valute kao što je USD i do 16 časova.
   • FX Spot - su transakcije kupovine i prodaje strane valute po trenutno važećem tržišnom kursu, sa datumom izvršenja dva radna dana.
   • FX Order - nalozi klijenta za kupovinu ili prodaju strane valute po željenom kursu. Odjeljenje trgovanja prati ispunjenje FX Ordera, koje će se desiti kada tržišni kurs dostigne nivo željenog.
   • FX Forward - ugovori o kupovini i prodaji jedne valute za drugu u budućnosti po unaprijed utvrđenom kursu.

   Za sve informacije po pitanju trgovanja stranim valutama obratite se na sljedeći kontakt:

   051 333 397
   051/223-692 ili list_trgovanje@novabanka.com.

   Nova banka vrši izradu izvještaja na dnevnom nivou za potrebe klijenata koji obuhvataju podatke o kretanju valutnih parova, ekonomskim dešavanjima, komentarima, kretanju berzanskih indeksa, itd. Moguća je izrada izvještaja po želji klijenta, tkz. custom made report, koji bi obuhvatao podatke iskljucivo one koje su klijentu interesantne.

    

  •