•  
  •  
  • AKCIJA: Hipotekarni kredit

  • Prednosti za klijenta:

   • Neograničen iznos kredita, u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta,
   • Mogućnost izbora fiksne ili promjenljive kamatne stope,
   • Nominalna kamatna stopa već od 2,9% (EKS 5,11% RS/FBiH),
   • Rok kredita maksimalno do 15 godina (za kredite sa fiksnom kamatnom stopom) odnosno do 20 godina (za kredite sa promjenljivom kamatnom stopom),
   • Troškovi obrade kredita već od 0,4% kreditnog iznosa,
   • Mogućnost sudužnika sa kućne liste u cilju poboljšanja kreditne sposobnosti tražioca kredita.

   Tabelarni prikaz mjesečnih anuiteta za hipotekarne kredite:

   Iznos/Kamatna stopa

   Rok (godina)

   1

   3

   5

   10

   15

   2,9%

   4,75%

   4,75%

   4,75%

   5,20%

   EKS

   5,11% (RS i FBiH)

   6,06% (RS i FBiH)

   5,74% (RS i FBiH)

   5,48% (RS i FBiH)

   5,91% (RS i FBiH)

   10.000

   846,48

   298,59

   187,57

   104,85

   80,13

   20.000

   1.692,96

   597,18

   375,14

   209,70

   160,25

   30.000

   2.539,44

   895,76

   562,71

   314,54

   240,38

   40.000

   3.385,93

   1.194,35

   750,28

   419,39

   320,50

   50.000

   4.232,41

   1.492,94

   937,85

   524,24

   400,63

   60.000

   5.078,89

   1.791,53

   1.125,41

   629,09

   480,75

   70.000

   5.925,37

   2.090,11

   1.312,98

   733,93

   560,88

   80.000

   6.771,85

   2.388,70

   1.500,55

   838,78

   641,00

   90.000

   7.618,33

   2.687,29

   1.688,12

   943,63

   721,13

   100.000

   8.464,82

   2.985,88

   1.875,69

   1.048,48

   801,25

   EKS je efektivna kamatna stopa i izračunata je 05. u mjesecu na bazi iznosa 100.000,00 KM, dozvoljenog prekoračenja 1.000,00 KM, navedenog roka otplate kredita, nominalne kamatne stope i svih drugih poznatih naknada i troškova koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita u momentu sačinjavanja ponude.

   • Ukoliko se klijent odluči za promjenljivu kamatnu stopu, ista iznosi: Šestomjesečni euribor + 3,75% (min 3,75%, max 5,75%) (EKS 6,27% RS/FBIH);

   U tom slučaju, EKS je efektivna kamatna stopa i računala se 05. u mjesecu na bazi iznosa 100.000,00 KM, dozvoljenog prekoračenja 1.000,00 KM, maksimalnog roka otplate kredita, maksimalne nominalne kamatne stope 5,75% i svih drugih poznatih naknada i troškova koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita u momentu sačinjavanja Kataloga proizvoda.

   Instrumenti obezbjeđenja kredita:

   • mjenice tražioca kredita,
   • hipoteka u vrijednosti:
   • ako je kolateral stambena imovina 1:1,25
   • ako je kolateral poslovna imovina 1:1,70

   (Banka zadržava pravo tražiti hipoteku veće vrijednosti)

   • Polisa osiguranja nekretnine vinkulirana u korist NB u trajanju cjelokuponog roka otplate kredita plus jedan mjesec,

   Banka zadržava pravo tražiti dodatne instrumente obezbjeđenja.
    

   Uz sve kredite vam nudimo i:

   • Dozvoljeno prekoračenje po računu do 5 plata;
   • Paket računa “SuperNova +” koji obuhvata Super Nova debitnu i kreditnu karticu; SMS obavještenje o transakciji na računu; elektronsko bankarstvo; trajni nalog npr. za plaćanje računa; primanje izvoda putem e-maila; asistencije (pomoć na cesti, usluge majstora, posjeta ljekara); osiguranje kartica od zloupotrebe; plaćanje i dopunjavanje m:tel računa;
   • Kreditnu karticu koja vam omogućava kupovinu na rate bez kamate te sakupljanje bodova u okviru Kluba lojalnosti
  •