•  
  •  
  • AKCIJA: Hipotekarni kredit

  • ·         Prednosti za klijenta:

   o    Neograničen iznos kredita, u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta,

   o    Mogućnost izbora fiksne ili promjenljive kamatne stope,

   o    Nominalna kamatna stopa već od 2,9% (EKS 6,45% RS/FBiH),

   o    Rok kredita maksimalno do 15 godina (za kredite sa fiksnom kamatnom stopom) odnosno do 20 godina (za kredite sa promjenljivom kamatnom stopom),

   o    Mogućnost sudužnika sa kućne liste u cilju poboljšanja kreditne sposobnosti tražioca kredita.

   Tabelarni prikaz mjesečnih anuiteta za hipotekarne kredite:

   Iznos/Kamatna stopa

   Rok (godina)

   1

   3

   5

   10

   15

   2,9%

   4,75%

   4,75%

   4,75%

   5,20%

   EKS

   6,45% (RS i FBiH)

   6,53% (RS i FBiH)

   6,03% (RS i FBiH)

   5,54% (RS i FBiH)

   5,86% (RS i FBiH)

   10.000

   846,48

   298,59

   187,57

   104,85

   80,13

   20.000

   1.692,96

   597,18

   375,14

   209,70

   160,25

   30.000

   2.539,44

   895,76

   562,71

   314,54

   240,38

   40.000

   3.385,93

   1.194,35

   750,28

   419,39

   320,50

   50.000

   4.232,41

   1.492,94

   937,85

   524,24

   400,63

   60.000

   5.078,89

   1.791,53

   1.125,41

   629,09

   480,75

   70.000

   5.925,37

   2.090,11

   1.312,98

   733,93

   560,88

   80.000

   6.771,85

   2.388,70

   1.500,55

   838,78

   641,00

   90.000

   7.618,33

   2.687,29

   1.688,12

   943,63

   721,13

   100.000

   8.464,82

   2.985,88

   1.875,69

   1.048,48

   801,25

   EKS je efektivna kamatna stopa i izračunata je 05. u mjesecu, dospijeće anuiteta 01. u mjesecu, na bazi iznosa 100.000,00 KM, dozvoljenog prekoračenja 1.000,00 KM, navedenog roka otplate kredita, nominalne kamatne stope i svih drugih poznatih naknada i troškova koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita u momentu sačinjavanja ponude.

   o    Ukoliko se klijent odluči za promjenljivu kamatnu stopu, ista iznosi: Šestomjesečni euribor + 3,75% (min 3,75%, max 5,75%) (EKS 6,39% RS/FBIH);

   U tom slučaju, EKS je efektivna kamatna stopa i računala se 05. u mjesecu, dospijeće anuiteta 01. u mjesecu, na bazi iznosa 100.000,00 KM, dozvoljenog prekoračenja 1.000,00 KM, maksimalnog roka otplate kredita, maksimalne nominalne kamatne stope 5,75% i svih drugih poznatih naknada i troškova koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita u momentu sačinjavanja Kataloga proizvoda.

    

   Instrumenti obezbjeđenja kredita:

   o    mjenice tražioca kredita,

   o    hipoteka u vrijednosti:

   o    ako je kolateral stambena imovina 1:1,25

   o    ako je kolateral poslovna imovina 1:1,70

   (Banka zadržava pravo tražiti hipoteku veće vrijednosti)

   o    Polisa osiguranja nekretnine za kuće, vinkulirana u korist NB u trajanju cjelokuponog roka otplate kredita plus jedan mjesec, plaćanje na godišnjem nivou.

   Za stanove, bez polise osiguranja nekretnine.

   Banka zadržava pravo tražiti dodatne instrumente obezbjeđenja.
    

   Dodatni proizvodi:

   • dozvoljeno prekoračenje po računu za prvu godinu od plasiranja kredita (do 5 plata u minus);
   • Paket računa „SMART +” koji obuhvata Super Nova debitnu i kreditnu karticu; SMS obavještenje o transakciji na računu; digitalni paket Smart Nova (mobilno i web bankarstvo), trajni nalog npr. za plaćanje računa; primanje izvoda putem e-maila; asistencije (pomoć na cesti, usluge majstora, posjeta ljekara); osiguranje kartica od zloupotrebe; plaćanje i dopunjavanje m:tel računa;


    

  •