•  
  •  
  • VISA Gold

  • VISA Gold kartica Nove banke je kreirana samo za posebne klijente, kojima se omogućava lagodnije korištenje i kupovina uz dodatne pogodnosti koje kartica nudi.

   Našim klijentima smo omogućili da u skladu sa svojim potrebama biraju između:

   • Kreditne revolving kartice
   • Debitne kartice

   Osiguranje po kartici

   Za korisnike VISA Gold kreditnih i debitnih platnih kartica obezbjeđuje se osiguranje po sljedećim osiguranim slučajevima:


   FINANSIJSKI GUBITAK

   • zloupotrebom izgubljene ili nezakonito oduzete kartice, u smislu plaćanja ili podizanja novca na bankomatu uključujući i korišćenja PIN koda, a do kojih je došlo  24 sata prije blokade kartice;
   • razbojništvom ili razbojničkom krađom - nadoknada gubitka otuđenog novca prethodno podignutog na bankomatu, 6 sati prije blokade kartice;
   • skimmingom - krađom podataka sa kartice u toku transakcije, a prema uslovima iz Uslova osiguranja.

   GUBITAK LIČNIH DOKUMENATA I PLATNE KARTICE

   • obezbjeđena je naknada troškova izrade izgubljenih ličnih dokumenata (lična karta, pasoš, vozačka dozvola, zdravstvena knjižica, saobraćajna dozvola i sl.);
   • obezbjeđena je naknada troškova izrade izgubljene/ukradene platne kartice.

   OSIGURANJE GUBITKA ŽIVOTA I TRAJNE INVALIDNOSTI
   Osiguranje pokriva rizik smrti izazvane nesretnim slučajem ili bolešću, kao i rizik trajne invalidnosti preko 50%.  Korisnicima MasterCard Standard, VISA na rate i VISA Gold kreditne platne kartice osiguranje pokriva i izmirenje ostatka duga po platnim karticama (glavnica, kamate i naknade), a do maksimalnog osiguranog iznosa za ovu vrstu rizika.

   PUTNIČKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
   Osiguranje pokriva troškove nužne medicinske pomoći u slučaju bolesti, a za vrijeme boravka u inostranstvu ili pretrpljenog nesretnog slučaja za vrijeme boravka u inostranstvu.

   GUBITAK PRTLJAGA
   Osiguranje pokriva rizik gubitka prtljaga i prouzrokovanu štetu, kao dodatak osiguranju koje obezbjeđuje licencirana prevoznička avio, autobuska, pomorska ili željeznička kompanija, tokom putovanja u inostrantsvo, pod uslovom da je karta kupljena VISA Gold karticom i da prtljag nije nađen u roku od sedam dana, što dokazuje potvrda licencirane kompanije.

   KAŠNJENJE I OTKAZIVANJE LETOVA
   Osiguranje pokriva rizik kašnjenja i otkazivanja leta tokom putovanja u inostranstvo, pod uslovom da je karta kupljena VISA Gold karticom. Osiguranje pokriva slučajeve da potvrđeni redovni let s bilo kog aerodroma kasni 4 sata ili više, da je let otkazan ili da je korisniku kartice onemogućen ulazak u avion zbog prebukiranosti i da nije ponuđen alternativni prevoz u roku 4 sata od vremena redovnog leta.

   Korisniku kartice se nadoknađuju troškovi hrane, pića i smještaja u hotelu u periodu kašnjenja, odnosno do omogućavanja drugog leta.

   PRODUŽENA GARANCIJA
   Osiguranje pokriva produženje garancije proizvođača na dodatnih maksimalnih 12 mjeseci, nakon isteka garancije proizvođača, za prozvode kupljene VISA Gold karticom u Bosni i Hercegovini za vrijeme trajanja osiguranja. Osiguranje pokriva maksimalno 2 osigurana slučaja po jednoj kartici godišnje. 

   Više informacija na Sigurne i osigurane platne kartice Nove banke.  •  
  •  
  • Spriječite zloupotrebe i štete i gubitak ili krađu kartice odmah prijavite na +387 51 333 350 ili na besplatan info telefon 0800 500 11.

  •