•  
  •  
  • Sigurne i osigurane platne kartice

  • Koristite platne kartice Nove banke i uživajte u pogodnostima koje nude. Sve vrste platnih kartica Nove banke (MasterCard i VISA) su osigurane od strane osiguravajuće kuće “Triglav osiguranje”,a u zavisnosti od kartice koju koristite razlikuju se iznosi pokrića i rizici koji su pokriveni osiguranjem po platnoj kartici.

   Naknade za osiguranje po Maestro i VISA Electron karticama koje se izdaju u okviru paketa proizvoda uključene su u mjesečne naknade po paketu, bez dodatnih troškova za klijenta. Dok se naknada za osiguranje Maestro i VISA Electron kartica koje nisu dio paketa  naplaćuje 0,20 KM po kartici mjesečno, naknade za osiguranje svih vrsta kreditnih kartica uključene su u mjesečne naknade za vođenje kartica.

   Kako za nove korisnike platnih kartica Nove banke, tako i za postojeće korisnike  dostupna je mogućnost osiguranja   po platnim karticama uz mjesečnu naknadu od 0,20 KM,  potpisivanjem Aneksa postojećeg ugovora.

   Za korisnike VISA Electron,  studentskih VISA Electron, VISA na rate, VISA Gold kreditnih, VISA Gold debitnih, Maestro i MasterCard Standard platnih kartica obezbjeđuje se osiguranje po sljedećim osiguranim slučajevima:
    

   FINANSIJSKI GUBITAK

   • zloupotrebom izgubljene ili nezakonito oduzete kartice, u smislu plaćanja ili podizanja novca na bankomatu uključujući i korišćenja PIN koda, a do kojih je došlo  24 sata prije blokade kartice;
   • razbojništvom ili razbojničkom krađom - nadoknada gubitka otuđenog novca prethodno podignutog na bankomatu, 6 sati prije blokade kartice;
   • skimmingom - krađom podataka sa kartice u toku transakcije, a prema uslovima iz Uslova osiguranja.

   GUBITAK LIČNIH DOKUMENATA I PLATNE KARTICE

   • obezbjeđena je naknada troškova izrade izgubljenih ličnih dokumenata (lična karta, pasoš, vozačka dozvola, zdravstvena knjižica, saobraćajna dozvola i sl.);
   • obezbjeđena je naknada troškova izrade izgubljene/ukradene platne kartice.

   OSIGURANJE GUBITKA ŽIVOTA I TRAJNE INVALIDNOSTI

   Osiguranje pokriva rizik smrti izazvane nesretnim slučajem ili bolešću, kao i rizik trajne invalidnosti preko 50%.  Korisnicima MasterCard Standard, VISA na rate i VISA Gold kreditne platne kartice osiguranje pokriva i izmirenje ostatka duga po platnim karticama (glavnica, kamate i naknade), a do maksimalnog osiguranog iznosa za ovu vrstu rizika.

   Za korisnike VISA Gold kreditnih i debitnih platnih kartica pored gore navedenog obezbjeđuje se dodatno osiguranje:

   PUTNIČKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
   Osiguranje pokriva troškove nužne medicinske pomoći u slučaju bolesti, a za vrijeme boravka u inostranstvu ili pretrpljenog nesretnog slučaja za vrijeme boravka u inostranstvu.

   GUBITAK PRTLJAGA
   Osiguranje pokriva rizik gubitka prtljaga i prouzrokovanu štetu, kao dodatak osiguranju koje obezbjeđuje licencirana prevoznička avio, autobuska, pomorska ili željeznička kompanija, tokom putovanja u inostrantsvo, pod uslovom da je karta kupljena VISA Gold karticom i da prtljag nije nađen u roku od sedam dana, što dokazuje potvrda licencirane kompanije.

   KAŠNJENJE I OTKAZIVANJE LETOVA
   Osiguranje pokriva rizik kašnjenja i otkazivanja leta tokom putovanja u inostranstvo, pod uslovom da je karta kupljena VISA Gold karticom. Osiguranje pokriva slučajeve da potvrđeni redovni let s bilo kog aerodroma kasni 4 sata ili više, da je let otkazan ili da je korisniku kartice onemogućen ulazak u avion zbog prebukiranosti i da nije ponuđen alternativni prevoz u roku 4 sata od vremena redovnog leta.

   Korisniku kartice se nadoknađuju troškovi hrane, pića i smještaja u hotelu u periodu kašnjenja, odnosno do omogućavanja drugog leta.

   PRODUŽENA GARANCIJA
   Osiguranje pokriva produženje garancije proizvođača na dodatnih maksimalnih 12 mjeseci, nakon isteka garancije proizvođača, za prozvode kupljene VISA Gold karticom u Bosni i Hercegovini za vrijeme trajanja osiguranja. Osiguranje pokriva maksimalno 2 osigurana slučaja po jednoj kartici godišnje.

    

   U sljedećoj tabeli je dat pregled maksimalnih iznosa u KM do kojih su osigurane platne kartice, a u zavisnosti od rizika koji je pokriven:


   * rizik nije pokriven

  •