•  
  •  
  •  
  •  
   
  •  
  • Menadžment Banke

  •  
  •  
  • Uprava Banke

    

   • mr Srđan Kondić, predsjednik Uprave Banke
   • Igor Jovičić, zamjenik predsjednika Uprave Banke
   • Jasna Zrilić, izvršni direktor
  •  
  •  
  • Nadzorni odbor Banke

   • Goran Radanović,
   • Prof. dr Branko Krsmanović, nezavisni član
   • Miroslav Lazarević,
   • Ljupko Miletić
   • Avram Milenković, nezavisni član
  •  
  •  
  • Banka

   • Ivana Kantar, sekretar Banke
   • Branka Štaka, interni revizor
  •  
  •  
  • Sektori i samostalna odjeljenja Nove banke

   • Dobrila Lovre, direktor Sektora za platne sisteme
   • Dejan Vukosavljević, direktor Sektora Retail i upravljanje mrežom
   • Borislav Trampa, direktor Sektora poslovanja sa pravnim licima
   • Mirko Antić, direktor Sektora za informacione tehnologije
   • Tijana Pjević, direktor Sektora za finansije i računovodstvo
   • Rade Obradović, direktor Sektora za upravljanje rizicima
   • Milan Kudra, direktor Sektora za pravne i opšte poslove
   • Vidosava Pejić, direktor Sektora za podršku i praćenje poslovanja
   • Milija Dedić, direktor Sektora restrukturiranja i naplate
   • Jagoda Pejaković, rukovodilac Samostalnog odjeljenja za upravljanje ljudskim resursima
   • Zoran Skvarica, rukovodilac Samostalnog odjeljenja za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti
   • Dragica Blagojević, rukovodilac Samostalnog odjeljenja za usklađenost poslovanja
   • Valentina Jukić, direktor Sektora za preuzimanje rizika
   • Nataša Smiljanić, v.d. direktora Sektora za sredstva
   • Milana Lakić, rukovodilac Samostalnog odjeljenja za korporativne komunikacije.
  •