•  
  •  
  •  
  •  
   
  •  
  • Menadžment Banke

  • Uprava Banke

    • Doc. dr Milan Radović
    • Doc. dr Milan Radović, predsjednik Uprave Banke

    • Detaljnije
    • Goran Avlijaš
    • Goran Avlijaš, zamjenik predsjednika Uprave Banke

    • Detaljnije
    • Novislav Milaković
    • Novislav Milaković, izvršni direktor

    • Detaljnije
  •  
  •  
  • Nadzorni odbor Banke

   • Goran Radanović, predsjednik
   • Grega Kukec, zamjenik predsjednika
   • Nebojša Ninić, član
   • Miroslav Lazarević, član
   • Leon Batagelj, član
  •  
  •  
  • Odbor za reviziju Banke

   • Prof. dr Branko Krsmanović, predsjednik
   • Mr. Vlado Vasiljević, zamjenik predsjednika
   • Zdenko Sivrić, član
   • Goran Marković, član
   • Doc. dr Slobodan Lukić, član. 
  •  
  •  
  • Banka

   • Ivana Kantar, sekretar Banke
   • Branka Štaka, interni revizor
  •  
  •  
  • Sektori i samostalna odjeljenja Nove banke

   • Dobrila Lovre, direktor Sektora za platne sisteme
   • Dejan Vukosavljević, direktor Sektora Retail i upravljanje mrežom
   • Borislav Trampa, direktor Sektora poslovanja sa pravnim licima
   • Mirko Antić, direktor Sektora za informacione tehnologije
   • Tijana Pjević, direktor Sektora za finansije i računovodstvo
   • Rade Obradović, direktor Sektora za upravljanje rizicima
   • Jasna Zrilić, direktor Sektora za sredstva
   • Milan Kudra, direktor Sektora za pravne i opšte poslove
   • Vidosava Pejić, direktor Sektora za podršku i praćenje poslovanja
   • Milija Dedić, direktor Sektora restrukturiranja i naplate
   • Jagoda Matrak, rukovodilac Samostalnog odjeljenja za upravljanje ljudskim resursima i komunikacijama 
   • Zoran Skvarica, rukovodilac Samostalnog odjeljenja za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti
   • Dragica Blagojević, rukovodilac Samostalnog odjeljenja za usklađenost poslovanja
   • Valentina Jukić, direktor Sektora za preuzimanje rizika
  •