•  
  •  
  •  
  •  
   
  •  
  • Društvena odgovornost

  • Nova banka je član UN organizacije Global Compact od septembra 2005. Incijativa UN je široko prihvaćena u svijetu. Više od 3700 kompanija iz preko 100 zemalja prihvatilo je da vizija i misija GCO bude polazište i ishod njihovog poslovanja.

   Vizija je svijet u kome je tržište biznisa i kapitala promoter dobrobiti čovječanstva i zaštite bio sistema i resursa planete Zemlje.

   Misija je predvoditi i poticati partnerstvo u brizi za životnu zajednicu motivisanjem, informisanjem i omogućavanjem nacijama i narodima da poboljšaju kvalitet života bez da ugroze isti budućim generacijama.

   Međunarodna organizacija za standarde je prepoznala značaj GCO incijative i oformila radne grupe koje treba da do kraja 2008. godine izdaju ISO 26000 standarde društvene odgovornosti (Social Responsibility Standards) u smislu smjernica i putokaza. Uključivanje standarda bi bilo dobrovoljno i ne bi podlijegalo obaveznoj certifikaciji.

   10 principa GCO koji bi trebali biti sastavni dio regulatornog okvira društveno odgovornog korporativnog upravljanja odnose se na: korupciju, zaštitu životne sredine, zaštitu ljudskih i radnih prava.

   Pravila korporativnog upravljanja u svijetu zahtjevaju politiku i procedure utvrđene za prevenciju korupcije, kao dio mehanizma kako za zaštitu reputacije i interesa dioničara, tako i sigurnosti osoblja i imovine.

   U interesu posla mnogo je razloga da se kompanije osiguraju od praktikovanja korupcije transparentnim radom u skladu sa zakonom. Nula tolerancije je jedino praktično riješenje. Održivo poslovanje na duže staze donosi jedino slobodna i fer konkurencija. Ključni izazovi životne zajednice zahtjevaju razmišljanje i odgovorno dnevno donošenje odluka.

   Štednja i efikasno trošenje energije je najeftiniji, najbrži i najveći izvor energije.
   Ljudska prava su univerzalna i pripadaju svima jednako. Proklamovana su 1948. Deklaracijom o ljudskim pravima. To su: Jednakost, Život i sigurnost, Lična sloboda, Ekonomska, socijalna i kulturna nezavisnost

   Principi i prava iz Deklaracije Međunarodne organizacije rada koje proklamuje GCO odnose se na slobodno udruživanje i kolektivno ugovaranje, isključivanje svih oblika prinudnog rada, ukidanje dječijeg rada i isključivanje diskriminacije u odnosu na zaposlenje i zanimanje.

   Nova banka - Najbolji primjer društveno odgovornog poslovanja u BiH u 2010. godini

   Pod sloganom 'Dobro je biti dobar' agencija MaŠta, Fondacija Mozaik i Intrenational Finance Corporation (IFC- Međunarodna finansijska korporacija) organizovali su, treću po redu, kampanju za izbor i promociju društvene odgovornosti preduzeća - Dobro '10.
   Dobro '10 je kampanja za promociju društvene odgovornosti i praksi korporativnog upravljanja u kojoj su učešće uzele 154 kompanije, koje posluju na teritoriji Bosne i Hercegovine i koje su prešle dugačak put od nominacije pa do konačnog izbora. Najbolji među najboljima izabrani su od strane Vrhovne komisije, koju čine eminentni stručnjaci iz oblasti korporativnog upravljanja, uključujući i predstavnike IFC-a, Švicarskog državnog sekreterijata za ekonomske poslove (SECO) i Ambasade kraljevine Holandije. Svečana ceremonija održana je u Domu mladih u Sarajevu, uz prisustvo uglednih zvanica, članova diplomatskog kora, predstavnika najboljih kompanija u zemlji, te velikog broja medija.

   Dodijeljene su nagrade za najbolje kompanije u pet kategorija: - korporativno upravljanje i društveno odgovorne prakse, - briga o okolišu, - korporativna filantropija - privatna preduzeća, - korporativna filantropija - državna preduzeća i - - korporativna filantropija - finansijske institucije.

   U konkureniciji od 154 preduzeća, državne i finansijske institucije, Nova banka AD Banja Luka je osvojila NAGRADU kao najbolji primjer korporativnog upravljanja i društveno odgovornog poslovanja u Bosni i Hercegovni u 2010.godini.
   Dodjeljenja nagrada predstavlja jedinstveno priznanje za profitabilna preduzeća u Bosni i Hercegovni sa dokazanom vizijom, jasnom strategijom i odgovornim menadžmentom.

   Još jednom se i u praksi pokazalo: 'Dobro je biti dobar'!

   Nova banka dobitnik nagrade Dobro '11 

   Dana 12. okrobra 2011. godine, u Izboru društveno odgovornih kompanija godine, Novoj banci a.d. Banja Luka uručena je prestižna nagrada Dobro '11 u kategoriji korporativnog upravljanja. Bosanskohercegovačka kampanja Dobro '11, kojom se promoviše društvena odgovornost, pokrenuta je od strane Fondacije Mozaik, u saradnji sa Agencijom MaŠta i Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC), članicom grupacije Svjetske banke.

   U ovogodišnjem izboru nominovano je 157 kompanija, a na svečanoj ceremoniji, koja je organizovana u Kongresnoj dvorani hotela Holiday Inn u Sarajevu, Novoj banci je uručena nagrada u konkurenciji od 14 finalista. Za Novu banku nagradu je primio mr Milan Radović, direktor Banke.

   Dodijeljene su nagrade u sljedećim kategorijama: nagrada za kompanije u oblasti korporativnog upravljanja, nagrada za filantropiju za privatne kompanije, nagrada za filantropiju za javne kompanije, nagrada za filantropiju za finansijske institucije, nagrada za filantropiju za male i srednje kompanije i nagrada za kompanije za brigu o okolišu.

   Nova banka je i 2010. godine proglašena najboljim primjerom korporativnog upravljanja i društveno odgovornog poslovanja u Bosni i Hercegovni, što govori o kontinuiranom unapređenju odgovorne poslovne prakse.

  •