•  
  •  
  •  
  •  
   
  •  
  • Kvalitet - ISO 9001:2015

  • Nova Banka AD  je još 2003. godine implementirala sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2000. Sveobuhvatni procesni model upravljnja, usaglašen sa tadašnjom verzijom standarda ISO 9001:2000, bio je snažan alat Uprave Banke u razvoju i kontinuiranom napretku.

   Bankom se upravlja na osnovu niza dokumenata, pravilnika, procedura, te uputstava različitog hijerarhijskog ranga. Ukupna dokumentacija sadrži oko 2.600 stranica teksta i konstantno se ažurira. Paralelno s tim teče stalni proces izmjene dokumentacije i njenog usaglašavanja, što je motivisano različitim faktorima: regulatornim, marketinškim, budžetskim, makroekonomskim i slično.

   U upravljačkom smislu model upravljanja kvalitetom je dao podlogu za postavljanje organizacije banke na procesnom modelu, jačanje sposobnosti upravljanja prema ciljevima, konzistentnu politiku srednjoročnog i kratkoročnog planiranja, te dopunske zahtjeve prema marketingu i upravljanju ljudskim resursima, alatima nužnim za sposobnost razvoja organizacije u dinamičnom okruženju.

   Kvalitet usluge predstavlja osnovni činilac pridražavanja klijenata u banci i stoga moćno sredstvo održivog rasta banke s obzirom na manje troškove poslovanja sa lojalnom višegodišnjom klijentelom.

   Takođe, u skladu sa ranijim najavama ISO-a (International Organization for Standardization) i IAF-a (International Accreditation Forum), Nova Banka AD Banja Luka je izvršila sve neophodne pripreme za prelazak na novu verziju standarda ISO 9001 i u redovnom postupku resertifikacije u drugoj polovini 2009. godine, stekla sertifikat ISO 9001:2008, a zatim 2016. godine i sertifikat ISO 9001:2015.

   Kao znak stalne težnje ka unapređenju poslovnih procesa i zaštite svojih klijenata, banka je 2014. godine implementirala poslovno značajan i svjetski cijenjen (u bakarskom sektoru i u poslovanju sa pojedinim stranim partnerima obavezan) standard za upravljanje sigurnošću informacija ISO 27001: 2014.

    

  •