•  
  •  
  •  
  •  
   
  •  
  • Cjenovnik usluga

   • Broker Nova  • U provizijama koje obuhvataju tačke 1-6 uključene su naknade Banjalučke berze, Centralnog registra i troškovi unutrašnjeg platnog prometa.


   Provizija uključuje:

   • troškove objave teksta Ponude za preuzimanje i teksta Izvještaja o preuzimanju u jednom dnevnom listu dostupnom na teritoriji cijele Republike Srpske
   • pripremu sve potrebne dokumentacije
   • prikupljanje informacija i analiza emitenta po zahtjevu klijenta

   Napomena: Vrijednost posla se utvrđuje kao broj akcija koji je predmet preuzimanja puta cijena po kojoj se vrši preuzimanje
   U skladu sa Zakonom o preuzimanju, Ponudilac plaća sve troškove vezane za prenos akcija

   Cjenovnikom usluga prilikom objavljivanja ponude za preuzimanje nisu obuhvaćene naknade Komisije za HOV, Centralnog registra HoV i banjalučke berze.

   Broker Nova zadržava pravo izmjene tarifa u korist klijenta u skladu sa poslovnom politikom banke i uslovima na tržištu kapitala

   Cjenovnik stupa na snagu dobijanjem Rješenja o saglasnosti koji izdaje Komisija za HOV RS.

  •