•  
  •  
  •  
  •  
   
  •  
  • Cjenovnik usluga

   • Broker Nova  • U provizijama koje obuhvataju tačke 1-6 uključene su naknade Banjalučke berze, Centralnog registra i troškovi unutrašnjeg platnog prometa.


   Provizija uključuje:

   • troškove objave teksta Ponude za preuzimanje i teksta Izvještaja o preuzimanju u jednom dnevnom listu dostupnom na teritoriji cijele Republike Srpske
   • pripremu sve potrebne dokumentacije
   • prikupljanje informacija i analiza emitenta po zahtjevu klijenta

   Napomena: Vrijednost posla se utvrđuje kao broj akcija koji je predmet preuzimanja puta cijena po kojoj se vrši preuzimanje
   Ponudilac snosi sve troškove koji proizlaze iz ponude, bez obzira na rezultate preuzimanja, osim troškova prihvatanja ponude za preuzimanje, koje snose akcionari koji su prihvatili ponudu.

   Cjenovnikom usluga prilikom objavljivanja ponude za preuzimanje nisu obuhvaćene naknade Komisije za HOV, Centralnog registra HoV i banjalučke berze.

   Broker Nova zadržava pravo izmjene tarifa u korist klijenta u skladu sa poslovnom politikom banke i uslovima na tržištu kapitala

   Cjenovnik stupa na snagu dobijanjem Rješenja o saglasnosti koji izdaje Komisija za HOV RS.

  •