•  
  •  
  • MasterCard revolving kreditna kartica

  • MasterCard Standard kreditna kartica Nove banke- uvijek fleksibilna kartica koju je dobro imati!

   •  dvije kartice u jednoj- odaberite sami odloženo beskamatno plaćanje i do 50 dana (ako izmirite dug u potpunosti) ili korištenje automatskog revolving kredita uz plaćanje minimalnog iznosa - 5% od ukupnog duga, a sve iznad tog iznosa je Vaša lična odluka. Kreditni limit se odobrava u iznosu od 100,00 KM do 10.000,00 KM,zavisno od kreditne sposobnosti klijenta.
   • odaberite gdje i kako ćete koristiti karticu - na bankomatima možete podizati gotovinu u visini odobrenog kreditnog limita/preostalog raspoloživog stanja i to na više od  90 bankomata Nove banke i više od milion bankomata u svijetu, kao i plaćati na 24 miliona prodajnih mjesta u zemlji i svijetu.
   • odaberite način plaćanja minimalnog iznosa - putem trajnog naloga ili gotovinskom ili bezgotovinskom uplatom direktno na račun kreditne kartice.
   • omogućite odabranoj osobi korištenje dodatne kartice (max. dvije dodatne kartice).
   • plaćajte karticom u zemlji, inostranstvu i na internetu bez naknada.
   • plaćajte karticom u inostranstvu bez troškova konverzije.

   Dodatne pogodnosti: 

   Aktiviranjem usluge trajnog naloga možete dati nalog Banci da svaki mjesec sa Vašeg tekućeg računa prebaci minimalni iznos za uplatu na Vašu kreditnu karticu!

   SMS usluga Vam omogućava dobijanje obavjesti o minimalnom iznosu za uplatu po kreditnoj kartici.

   Detaljnije informacije o uslovima dobijanja i korištenja MasterCard Standard revolving kreditne kartice možete dobiti u najbližem šalteru Nove banke ili putem besplatnog info telefona 0800 50011.

   Ovdje možete preuzeti Uputstvo za otvaranje računa i verifikaciju kartica na PayPal-u.


   Osiguranje po kartici

   Za korisnike MasterCard Standard kreditnih kartica obezbjeđuje se osiguranje po sljedećim osiguranim slučajevima:

   FINANSIJSKI GUBITAK

   • zloupotrebom izgubljene ili nezakonito oduzete kartice, u smislu plaćanja ili podizanja novca na bankomatu uključujući i korišćenja PIN koda, a do kojih je došlo  24 sata prije blokade kartice;
   • razbojništvom ili razbojničkom krađom - nadoknada gubitka otuđenog novca prethodno podignutog na bankomatu, 6 sati prije blokade kartice;
   • skimmingom - krađom podataka sa kartice u toku transakcije, a prema uslovima iz Uslova osiguranja.

   GUBITAK LIČNIH DOKUMENATA I PLATNE KARTICE

   • obezbjeđena je naknada troškova izrade izgubljenih ličnih dokumenata (lična karta, pasoš, vozačka dozvola, zdravstvena knjižica, saobraćajna dozvola i sl.);
   • obezbjeđena je naknada troškova izrade izgubljene/ukradene platne kartice.

   OSIGURANJE GUBITKA ŽIVOTA I TRAJNE INVALIDNOSTI

   Osiguranje pokriva rizik smrti izazvane nesretnim slučajem ili bolešću, kao i rizik trajne invalidnosti preko 50%.  Korisnicima MasterCard Standard, VISA na rate i VISA Gold kreditne platne kartice osiguranje pokriva i izmirenje ostatka duga po platnim karticama (glavnica, kamate i naknade), a do maksimalnog osiguranog iznosa za ovu vrstu rizika.

   Više informacija na Sigurne i osigurane platne kartice Nove banke.


   Savjeti za kupovinu na internetu

   On-line kupovina  može ponuditi veću udobnost, veći izbor i u nekim slučajevima bolje cijene. Kao i  kod kupovine u radnji postoje neka osnovna pravila za koja predlažemo da se pridržavate.

   • Koristite siguran web pretraživač
    Potražite "s" iza "http" u web adresi ili URL-u -"https".
   • Čuvajte Vašu šifru
    Neke od on-line radnji zahtjevaju od Vas da registrujete korisničko ime i šifru prije nego što kupite neki od artikala. Kao što čuvate Vaš PIN, tako čuvajte i šifru.
   • Koristite Internet da uporedite trgovce
    Uporedite proizvode i cijene prije nego što nešto kupite - “klikajte po       netu” da pronađete najbolji proizvod.
   • Zaštitite Vašu karticu
    Detalje Vaše kartice ponudite samo kada obavljate kupovinu, ali ne i iz drugih razloga.
   • Provjerite uslove isporuke i politike povrata
    Prije završetka on-line transakcije, pročitajte politike isporuke i povrata trgovca. Otkrijte da li možete vratiti proizvod i ko snosi troškove.
   • Čuvajte podatke o transakciji
    Čuvajte podatke o transakciji - u slučaju da Vam zatreba za povrat proizvoda ili ako imate pitanje o obavljenoj kupovini.
   • Kupujte kod provjerenih trgovaca
   • Plaćajte putem PayPal-a
   • Koristite SMS uslugu Banke
    Banka Vas putem SMS-a obavještava o kartičnim autorizacijama.
    

   Spriječite zloupotrebe i štete i gubitak ili krađu kartice odmah prijavite na +387 51 333 350 ili na besplatan info telefon 0800 500 11.

  •