•  
  •  
  • Korisni savjeti

   • PIN kod zapamtite i čuvajte u tajnosti.Nemojte ga čuvati zapisanog pored kartice ili na samoj kartici. PIN niste dužni reći nikome, pa ni zaposlenima u Banci ili policiji. Prilikom unosa PIN-a na ATM-u ili POS-u preporuka je da zaklonite tastaturu.
   • Ukoliko zaboravite ili izgubite PIN kod obratite se poslovnoj jedinici Nove banke u kojoj ste dobili karticu da bi se na osnovu Vašeg zahtjeva mogao uraditi novi.
   • Karticu nikada ne ostavljajte bez nadzora.
   • Novu karticu pri preuzimanju potpišite na poleđini.
   • Staru karticu kojoj je istekao rok važenja, vratite u Banku. Kartica kojoj je rok važenja istekao ili je zbog bilo kog razloga poništena, ne smije se koristiti.
   • Ne odgovarajte ni na kakve e-mail poruke navodno od VISA-e ili MasterCard-a i nipošto ne popunjavajte obrasce s detaljnim podacima o kartici, broju računa ili stanja na računu. U slučaju prijema takvog e-mail-a odmah obavijestite Banku.
   • Sve troškove zloupotrebe kartice nastale do trenutka prijave u Banku snosi korisnik kartice.
   • Ukoliko nakon prijave nestanka pronađete karticu, ne smijete je koristiti, već ste o tome dužni obavijestiti Banku.
   • Zabilježite brojeve Vaših kartica i brojeve telefona na koje možete prijaviti krađu ili nestanak te ih čuvajte odvojeno od samih kartica.
   • Redovno provjeravajte računeza koje su vezane izdate kartice, te vodite evidenciju o učinjenim troškovima.
   • U slučaju reklamacije, možete se obratiti u zaposlenima u Banci, a u skladu sa Opštim uslovima izdavanja i korišćenja platnih kartica.
   • Vaša kartica prihvaćena je na prodajnom mjestu i bankomatu na kojem je istaknuta oznaka pripadajućeg kartičnog brenda (Maestro, MasterCard, Visa Electron).
   • Banka ne preuzima odgovornost za kvalitet robe i usluga kupljenih karticom. Reklamacije roba i usluga se rješava na prodajnom mjestu.
   • Banka ne preuzima odgovornost za sve eventualne štete i zloupotrebe koje proizlaze iz korištenja usluga servisa za internetska plaćanja (PayPal, Moneybookers i sl.) Korisnici ovakvog načina plaćanja dužni su detaljno provjeriti sve uslove poslovanja te se za sve nejasnoće obratiti direktno davaocima tih usluga.

   Zbog Vaše sigurnosti bankomat će zadržati karticu ukoliko:

   • unesete pogrešan PIN više od tri puta,
   • je kartica blokirana,
   • je kartica nepravilno stavljena u bankomat ili 
   • niste uzeli svoju karticu 20 sekundi nakon što Vam ju je bankomat vratio.

   U tom slučaju je potrebno da se obratite u najbližu poslovnicu Nove Banke ili besplatan info telefon 0800 50011.

   Savjeti za korištenje kartica kada ste na putu

   Kartice su siguran i jednostavan način da nosite Vaš novac kada putujete. Ovo su jednostavna pravila koja Vam mogu pomoći da uživate na putu i da učinite Vašu karticu sigurnijom.

   • Prije nego krenete na put, provjerite datum isteka kartice i budite sigurni da imate dovoljno sredstava na Vašem računu i da su “prošla” sva kartična i druga plaćanja
   • Ne držite  kartice i gotovinu na istom mjestu - na ovaj način nećete izgubiti sve odjednom
   • U gužvi čuvajte torbu ili novčanik
   • Koristite sef u hotelu
   • Kada plaćate karticom, provjerite informaciju na računu. Potrebno je da platite za ukupan račun, tako da je potrebno da provjerite da li je u pitanju ukupna suma prije nego potpišete slip
   • Sačuvajte sve slipover da biste ih mogli uporediti na Vašem izvodu
   • Zapamtite Vaš PIN i budite sigurni da niko nije vidio detalje prilikom podizanja novca na bankomatu
   • Informišite se o tome kako možete blokirati Vašu karticu ukoliko bude ukradena ili izgubljena

   Kako pronaći bankomat kada ste na putu?

   Bankomat možete pronaći koristeći usluge VISA i MasterCart ATM lokatora.

  •