•  
  •  
  • Eurogiro

   • Eurogiro je najjeftiniji način za slanje i primanje novca u Bosni i Hercegovini!
  • Cijene su veoma povoljne, a transfer se obavlja u prosjeku za 48 sati. Eurogiro je nova bankarska usluga koju na području BiH pruža jedino Nova Banka. Naša Banka je postala dio mreže koja korisnicima širom svijeta pruža novi vid bankarskih usluga,odnosno novi način ino platnog prometa.

   Kako funkcioniše Eurogiro?

   Potrebno je da odete u našu najbližu filijalu, gdje će vam naši radnici dati informaciju o slanju i primanju novac putem Eurogira. Bitno je istaći da niti pošiljalac niti primalac ne moraju imati otvorene račune u bankama. Ovaj način plaćanja omogućava nalogodavcu da pošalje novac samo saopštavajuci ime i prezime korisnika i adresu, a da korisnik svoj novac dobije na kućnu adresu. Kod Eurogira se mogu vršiti plaćanja na sledeće načine: račun-račun, račun-gotovina, gotovina-račun kao i gotovina-gotovina. Naša banka je sklopila bilateralne ugovore sa sledećim zemljama:

   Načini za slanje novca

   Banka / Pošta             

   Opis

   PBS

   Slovenija

   Novac možete poslati iz bilo koje filijale Poštne Banke Slovenije. Bilateralni sporazum Nove Banke i Poštne Banke Slovenije omogućava vam da novac pošaljete direktno na kućnu adresu korisnika u Bosni i Hercegovini.

   Poczta Polska

   Poljska

   Novac možete poslati iz bilo koje filijale Polish Post. Bileteralni sporazum Nove Banke i Polish Post omogućuva vam da pošaljete direktno na kućnu adresu korisnika u Poljskoj ili korisnika u BiH, ali i na račun korisnika u Novoj banci ili bilo kojoj drugoj banci u BiH

   Swiss Post

   Švajcarska

   Vašem poslovnom partneru novac možete poslati iz bilo koje filijale SWISS POST - POSTFINANCE. Bilateralni sporazum Nove banke i SWISS POST - POSTFINANCE omogućava slanje novca na račun korisnika u Novoj banci ili bilo koju drugu banku u BIH, direktno preko računa ili gotovinski na kućnu adresu korisnika u Bosni i Hercegovini.

   Srbija

   Bilateralni sporazum sa Poštanskom štedionicom AD Beograd, omogućava slanje novca u Srbiju po izuzetno povoljnim uslovima, sa najnižim tarifama za plaćanja. Slanje novca moguće je obaviti samo iz BiH u Srbiju. Doznaka može biti pripisana na devizni račun kod Banke Poštanska štedionica AD, transferisana na devizni račun drugih banaka.

   Romanian Post

   Rumunija

   Novac možete poslati iz bilo koje filijale Romanian Post. Bilateralni sporazum Nove Banke i Romanian Post omogućava vam da novac pošaljete direktno na kućnu adresu korisnika u Bosni i Hercegovini.

   Latvijas Past

   Letonija

   Novac možete poslati iz bilo koje filijale  Latvijas Post. Bilateralni sporazum Nove Banke i  Latvijas Post omogućava vam da novac pošaljete direktno na kućnu adresu korisnika u Bosni i Hercegovini, ali i na račun korisnika u Novoj banci ili bilo kojoj drugoj banci u BiH.

   La Banque Postale

   Francuska

   Novac možete poslati iz bilo koje filijale La Banque Postale. Bilateralni sporazum Nove Banke i  La Banque Postale omogućava vam da novac pošaljete direktno na kućnu adresu korisnika u Bosni i Hercegovini.

   Ukrainian State Enterprise of Posts

   Ukrajina

   Novac možete poslati iz bilo koje filijale Ukrainian State Enterprise of Posts. Bilateralni sporazum Nove Banke i Ukrainian State Enterprise of Posts omogućava vam da novac pošaljete direktno na kućnu adresu korisnika u Bosni i Hercegovini.

   EPT Luxembourg

   Luksemburg

   Novac možete poslati iz bilo koje filijale EPT Luxembourg Post. Bilateralni sporazum Nove Banke i EPT Luxembourg Post omogućava vam da novac pošaljete direktno na kućnu adresu korisnika u Bosni i Hercegovini.

   Al Barid Bank

   Maroko

   Novac možete poslati iz bilo koje filijale Al Barid Bank Post. Bilateralni sporazum Nove Banke i Al Barid Bank Post omogućava vam da novac pošaljete direktno na kućnu adresu korisnika u Bosni i Hercegovini.

   Magyar Posta

   Mađarska

   Novac možete poslati iz bilo koje filijale Magyar Posta. Bilateralni sporazum Nove Banke i Magyar Posta omogućava vam da novac pošaljete direktno na kućnu adresu korisnika u Bosni i Hercegovini, ali i na račun korisnika u Novoj banci ili bilo kojoj drugoj banci u BiH.

   ELTA Hellenic Post

   Grčka

   Novac možete poslati iz bilo koje filijale ELTA Hellenic Post. Bilateralni sporazum Nove Banke i ELTA Hellenic Post omogućava vam da novac pošaljete direktno na kućnu adresu korisnika u Bosni i Hercegovini, ali i na račun korisnika u Novoj banci ili bilo kojoj drugoj banci u BiH.

   Poštova banka a.s.

   Slovačka

   Novac možete poslati iz bilo koje filijale Poštova banka a.s. Bilateralni sporazum Nove Banke i Poštova banka a.s. omogućava vam da novac pošaljete direktno na kućnu adresu korisnika u Bosni i Hercegovinii, ali i na račun korisnika u Novoj banci ili bilo kojoj drugoj banci u BiH.

   Posta Shqiptare sh.a.

   Albanija

   Novac možete poslati iz bilo koje filijale Posta Shqiptare sh.a.. Bilateralni sporazum Nove Banke i Posta Shqiptare sh.a. omogućava vam da novac pošaljete direktno na kućnu adresu korisnika u Bosni i Hercegovini, ali i na račun korisnika u Novoj banci ili bilo kojoj drugoj banci u BiH.

   Bulgarian Posta PLC

   Bugarska

   Novac možete poslati iz bilo koje filijale Bulgarian Posta PLC. Bilateralni sporazum Nove Banke i Bulgarian Posta PLC omogućava vam da novac pošaljete direktno na kućnu adresu korisnika u Bosni i Hercegovinii, ali i na račun korisnika u Novoj banci ili bilo kojoj drugoj banci u BiH.

   AB Lietuvos paštas

   Litvanija

   Novac možete poslati iz bilo koje filijale AB Lietuvos paštas. Bilateralni sporazum Nove Banke i AB Lietuvos paštas omogućava vam da novac pošaljete direktno na kućnu adresu korisnika u Bosni i Hercegovini.

   Israel Postal

   Izrael

   Novac možete poslati iz bilo koje filijale Israel Postal. Bilateralni sporazum Nove Banke i Israel Postal omogućava vam da novac pošaljete direktno na kućnu adresu korisnika u Bosni i Hercegovinii, ali i na račun korisnika u Novoj banci ili bilo kojoj drugoj banci u BiH.

   Estatal de Correos

   Španija

   Novac možete poslati iz bilo koje filijale Estatal de Correos. Bilateralni sporazum Nove Banke i Estatal de Correos omogućava vam da novac pošaljete direktno na kućnu adresu korisnika u Bosni i Hercegovini.


   Kako poslati novac iz Bosne i Hercegovine u inostranstvo?

   Transfer novca možete izvršiti na bilo kojem šalteru naših filijala ili bilo kom šalteru pošta na cijeloj teritoriji BiH (Srpke pošte, BH pošte ili Hrvatske pošte Mostar). Radnici u našim filijalama i radnici u poštama će vam pružiti sve informacije o podacima koje treba da date kako bi slanje novca bilo izvršeno, a to se odnosi na broj računa korisnika, SWIFT banke u koju se šalje novac, njegovo ime i prezime ili tačna adresa, itd.

   Šta znači slanje novca na račun korisnika?

   to znači da će vaš novac biti knjižen na račun korisnika koji prima novac (onoga kome šaljete sredstva). Ova vrsta transfera podrazumijeva da primalac sredstava ode u svoju banku i podigne novac sa svog računa.

   Šta znači slanje novca direktno na kućnu adresu?

   to znači da će sredstva koja ste poslali u Bosnu i Hercegovinu biti uručena direknto na ruke korisniku od strane poštara. Ova usluga je posebno pogodna za starije ljude koji primaju novac iz inostranstva i kojima nije zgodno da stalno posjećuju banku i podižu sredstva koja su im poslali rođaci iz inostranstva.

   Najvažnije prednosti Eurogiro-a su :

   • izuzetno niski troškovi ino banaka za platne transakcije
   • daleko manje naknade Nove Banke
   • za prilive fizičkih lica bez naknade
   • za plaćanja fizickih lica 0,2%

   Želimo da istaknemo da su posebno povoljni uslovi za slanje novca u Srbiju, gdje Nova Banka ima najniže tarife za plaćanja u tu zemlju.

  •