•  
  •  
  • SWIFT

  • Nova Banka nudi brz, kvalitetan i siguran transfer novca iz inostranstva i u inostranstvo putem S.W.I.F.T. - a i doznake kao instrumenta plaćanja.

   Loro doznake - prijem i isplata deviznih sredstava uplaćenih u inostranstvu u korist fizičkog lica

   Transfer novca iz inostranstva putem loro doznake, vrši se iz svih zemalja svijeta, preko razvijene mreže korespodentskih banaka, uz instrukciju koju klijent može dobiti u bilo kojoj filijali Banke i u valuti EUR, USD, CHF, GBP, AUD, SEK, NOK, DKK, HRK, RSD.

   Istrukcija sadrži ime i prezime klijenta, adresu, IBAN, naziv i adresu banke i SWIFT.

   IBAN(international bank account number) predstavlja niz od 20 alfanumeričkih znakova, koji precizno identifikuju zemlju, banku i račun klijenta u Banci bilo gdje u svijetu, a primjenjuje se u svim zemljama EU.

   SWIFT adresa(adresa pod kojom je svaka banka registrovana u SWIFT-u) NOBIBA22

   Naknada koju Banka obračunava i naplaćuje zavisi od iznosa priliva.

   Nostro doznake - devizna plaćanja i prenosi sredstava prema inostranstvu

   Transfer novca u inostranstvo putem nostro doznake, klijenti mogu vršiti u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju RS/FBIH i uz prezentovanje odgovarajuće dokumentacije.

   • Realizacija naloga sa opcijom OUR - sve troškove snosi nalogodavac, korisnik prima pun iznos sredstava
   • Realizacija naloga sa opcijom SHA - troškovi se dijele, korisnik prima umanjen iznos sredstava
   • Standardna valuta 48 sati od davanja naloga na plaćanje do odobrenja računa korisnika, mada ima varijacija, valuta vrlo hitno i hitno.
   • Plaćanja se mogu obavljati praktično u svim međunarodnim valutama
   • Plaćanja isključivo sa i na devizni račun klijenta
  •