•  
  •  
  • Krediti za mikrobiznis u poljoprivredi

  •  

      

   Korisnici kredita

   Fizička lica koja su registrovana u APIF-u kao poljoprivredni proizvođači

   Prednosti za klijenta

   Brzina pri obradi zahtjeva i donošenju odluka
   Iskustvo u poslovima kreditiranja
   Konkurentna kamatna stopa

   Namjena

   Osnovna i obrtna sredstva

   (Nabavka osnovnih i obrtnih sredstava, plaćanje poreskih obaveza i refinansiranje)

   Iznos

   Od 5.000,00 KM do 500.000,00 KM

   Rok

   Do 10 godina

   Grejs period

   Voćarstvo i vinogradarstvo: do 36 mjeseci

   Jagodičasto voće, proizvodnja žitarica, krmnog i industrijskog bilja: do 12 mjeseci

   Ribarstvo: do 12 mjeseci

   Pčelarstvo: do 6 mjeseci

   Svinjogojstvo - tovne svinje: do 15 mjeseci

   Svinjogojstvo - Svinje za rasplod: do 24 mjeseca

   Ovčarstvo:  do 18 mjeseci

   Peradarstvo - proizvodnja jaja: do 6 mjeseci

   Peradarstvo - Proizvodnja mesa: do 2 mjeseca

   Govedarstvo - tovne rase: do 24 mjeseca

   Govedarstvo - mliječne rase: do 36 mjeseci

   Kozarstvo: do 18 mjeseci 

   Kamatna stopa

   Navedne kamatne stope za poljoprivredne kredite IRBRS zavise od referentne kamatne stope i pravila obračuna iste definisanih u IRBRS:

    

   Osnovna kamatna stopa:
   6mEURIBOR - 2,2% (minimalno 1,3%) + 3,4% = 4,7%

    

   Umanjenja kamatne stope:

   Za projekte koji će biti realizovani na teritoriji nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština: 0,5%
   Za klastere: 0,3%

   Kumulativno umanjenje max 0,6 procentnih poena, osim za korisnike kod kojih je vlasnik mlađi od 30 godina, i koje se implementiraju na području nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština, kod kojih može biti maksimalno do 1,0 pp
    

   (EKS iznosi  5,39% na bazi maksimalnog iznosa kredita, roka otplate, nominalne kamatne stope i svih drugih poznatih naknada i troškova koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita.)

   Vrsta kamatne stope

   promjenljiva, na bazi6mEURIBORa koji se određuje na dan 31.03. za period april- septembar tekuće godine i 30.09. za period oktobar- decembar tekuće i januar- mart naredne godine;

   Naknada za obradu kredita

    

   Naknada za prijevremenu otplatu kredita

   0,5% jednokratno

    

    

   Bez naknade

   Obezbjeđenje

    

    

   Do 10.000,00 KM-mjenice i min jedan jemac-platac, administrativne zabrane jemca - platca;

   Preko 10.000,00 KM a do 20.000,00 KM - mjenice i dva jemca-platca, administrativna zabrana jemca-platca

   Preko 20.000,00 KM a do 40.000,00 KM - mjenice i tri jemca-platca, administrativna zabrana jemca - platca

   za kredite koji prelaze 40.000,00 KM, potrebno je obezbijediti i hipoteku na nekretninu i jednoj kreditno sposobnog jemca - platca

   Banka zadržava pravo tražiti dodatne instrumente obezbjeđenja

    

   Posebni uslovi

   Krediti za mikobiznis u poljoprivredi ne mogu biti odobreni za finansiranje privređivanje igara na sreću, kockarnice, kladionice i trgovine, izuzev za plaćanje obaveza prema proizvođačima iz Republike Srpske

    

   Napomena

   Za dodatne informacije posjetite najbližu poslovnu jedinicu Banke i/ ili pogledajte informacioni list za poljoprivrdne kredite Nove banke iz sredstava IRBRS

    

   *Klaster je oblik organizovanja i udruživanja pravnih i/ili fizičkih lica radi unapređenja poslovanja, stvaranje dodatne vrijednosti ili smanjenje troškova za svakog člana klastera, čiji je nosilac pravno lice I kod koga su svi učesnici povezani ugovorom o saradnji/ udruživanju, registrovani kod nadležnog organa.

   *Više informacija vidjeti na http://www.irbrs.org

  •