•  
  •  
  • VISA Classic na rate

  • Plaćajte VISA Classic karticom Nove banke na rate, bez kamate!

   VISA Classic na rate je posebno kreirana VISA Classic kreditna kartica kojom možete kupovati i podizati gotovinu bilo gdje da se nalazite (u Bosni i Hercegovini  ili u inostranstvu), a nudi mogućnost kupovine na rate i putem  Interneta.Glavna prednost ove kartice je što Vam omogućava plaćanje u jednakim mjesečnim ratama, bez kamata, kod trgovaca sa kojima Banka ima sklopljen Ugovor o prodaji na rate. 

   Prednosti  VISA Classic na rate:

   • mogućnost kupovine na rate bez kamate,
   • sve transakcije se dijele na 6, 12 ili 24 rate ,
   • prva rata dospijeva 22-og u narednom mjesecu,
   • mogućnost podizanja gotovine do odobrenog kreditnog limita,
   • mogućnost izrade dodatnih kartica vezanih za isti račun (do 2 dodatna korisnika)
   • mogućnost dobijanja izvoda na e-mail adresu, radi jednostavnijeg praćenja troškova.

   Osnovne karakteristike:

   • korisniku kartice se odobrava kreditni limit od 300,00 KM do 5.000,00KM,
   • sve transakcije se dijele na 1, 6,12 ili 24 jednake rate, bez obzira gdje je izvršeno plaćanje ili podizanje gotovine (u BiH, u inostranstvu ili putem interneta), a u zavisnosti od iznosa prema sljedećem objašnjenju:

   Broj rata

   Iznos transakcije

   Iznos min i max rate

   Naknada za podizanje gotovine na ATM

   1

   do 49,99 KM

   do 49,99 KM

   min 7,00 KM

   6

   od 50,00 do 300,00 KM

   min 8,33 KM, max 50,00 KM

   min 7,00 KM do 3% od iznosa transakcije

   12

   od 300,01 do 1.000,00 KM

   min 25,00 KM, max 83,33 KM

   3% od iznosa transakcije

   24

   od 1.000,01 do iznosa limita

   min 41,67 KM, max 208,33 KM

   3% od iznosa transakcije


   • korisniku se ne obračunava kamata za transakcije koje su plaćene na POS terminalima  Nove banke koji se nalaze kod trgovaca sa kojima Banka ima sklopljen Ugovor o prodaji na rate,
   • redovna kamatna stopa na transakcije koje su obavljene kod ostalih trgovaca  koji nemaju sklopljen Ugovor o prodaji na ratesa Bankom je 12,99% godišnje,
   • mjesečna naknada za korišćenje kartice je 6,50 KM.

   Osiguranje po kartici

   Za korisnike VISA Classic kartice na rate obezbjeđuje se osiguranje po sljedećim osiguranim slučajevima:

   FINANSIJSKI GUBITAK

   • zloupotrebom izgubljene ili nezakonito oduzete kartice, u smislu plaćanja ili podizanja novca na bankomatu uključujući i korišćenja PIN koda, a do kojih je došlo  24 sata prije blokade kartice;
   • razbojništvom ili razbojničkom krađom - nadoknada gubitka otuđenog novca prethodno podignutog na bankomatu, 6 sati prije blokade kartice;
   • skimmingom - krađom podataka sa kartice u toku transakcije, a prema uslovima iz Uslova osiguranja.

   GUBITAK LIČNIH DOKUMENATA I PLATNE KARTICE

   • obezbjeđena je naknada troškova izrade izgubljenih ličnih dokumenata (lična karta, pasoš, vozačka dozvola, zdravstvena knjižica, saobraćajna dozvola i sl.);
   • obezbjeđena je naknada troškova izrade izgubljene/ukradene platne kartice.

   OSIGURANJE GUBITKA ŽIVOTA I TRAJNE INVALIDNOSTI

   Osiguranje pokriva rizik smrti izazvane nesretnim slučajem ili bolešću, kao i rizik trajne invalidnosti preko 50%.  Korisnicima MasterCard Standard, VISA na rate i VISA Gold kreditne platne kartice osiguranje pokriva i izmirenje ostatka duga po platnim karticama (glavnica, kamate i naknade), a do maksimalnog osiguranog iznosa za ovu vrstu rizika.

   Više informacija na Sigurne i osigurane platne kartice Nove banke.

    

   Detaljnije informacije o uslovima dobijanja i korištenja VISA Classic kartice na rate možete dobiti na najbližem šalteru Nove banke ili putem besplatnog info telefona 0800 50011.

   Spisak trgovaca kod kojih možete plaćati VISA Classic karticom na rate, bez kamate, možete potražiti u najbližoj poslovnici Nove banke ili na www.novabanka.com.

   Spriječite zloupotrebe i štete i gubitak ili krađu kartice odmah prijavite na +387 51 333 350 ili na besplatan info telefon 080050011.

  •