•  
  •  
  • Dječija štednja

  • Poznato je da se dobre i korisne navike stiču od rođenja, a štednja je jedna od njih. Dječija štednja namijenjena je Vašoj djeci koju na taj način već od malih nogu podstičete na štednju i kao takva daje izvrsnu mogućnost roditeljima da novac koji dijete dobija od rođaka i prijatelja jednostavno usmjeravaju na dječiji štedni račun. Tako će se sredstva akumulirati na jednom mjestu, i, što je najvažnije, ušteđena svota će znatno porasti.

   Dječija slobodna oročena štednja omogućava sigurnu i postepenu štednju za Vašu djecu i unuke. Jednostavno, prema vlastitim finansijskim mogućnostima, uplaćujete na isti štedni račun kada želite i koliko možete. Pravo na otvaranje dječijeg računa imaju djeca uz zakonskog zastupnika ili staratelja. Nosilac računa mora biti dijete mlađe od 18 godina, uz kopiju rodnog lista i ličnu kartu roditelja ili staratelja, kao i dokaz o adresi prebivališta. 

   • KAMATNE STOPE SU FIKSNE U PERIODU OROČENJA I KREĆU SE DO 4,9% NKS, ODNOSNO 5,66% EKS.
   • IMATE MOGUĆNOST ULAGANJA RAZLIČITIH IZNOSA U RAZLIČITIM VREMENSKIM INTERVALIMA.
   • SREDSTVA SE MOGU OROČITI U KM ILI EUR VALUTI NA 1, 2, 3, 5, 10 I 15 GODINA.
   • NA KRAJU UGOVORENOG ROKA KLIJENT DOBIJA DVOSTRUKO:  KAMATU I BONUS NA KAMATU.
   • IMATE MOGUĆNOST PRIJEVREMENOG RAZOROČENJA PO KAMATI DO DOSTIGNUTOG ROKA OROČENJA. 

   Mjesečne uplate

   Rok / Ulog

   NKS%

   EKS%

   20

   40

   50

   100

   150

   200

   1 godina

   3,20

   3,36

   244

   488

   610

   1.221

   1.832

   2.443

   2 godine

   3,70

   3,98

     500

   1000

   1.250

   2.500

   3.750

   5.000

   3 godine

   4,00

   4,39

   739

   1.539

   1.924

   3.849

   5.773

   7.698

   5 godina

   4,50

   5,03

   1.363

   2.726

   3.407

    6.815

   10.222

   13.630

   10 godina

   4,70

   5,31

   3.150

   6.300

   7.876

   15.752

   23.628

   31.504

   15 godina

   4,90

   5,66

   5.612

   11.224

   14.030

   28.061

   42.092

   56.122

   * Ovaj primjer ne predstavlja konačne uslove i služi isključivo u svrhu informisanja.

   * Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata na bazi jednakih mjesečnih uplata.

  •