•  
  •  
  •  
  •  
   
  •  
  • Obavještenje o neradnim danima

   • 21. decembar 2018.
  • Poštovani,

   U skladu sa odredbama Zakona o praznicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Odlukom o utvrđivanju neradnih dana u Brčko Distriktu obavještavamo vas o sljedećem:
   - u ponedjeljak, 24.12.2018. godine, po skraćenom radnom vremenu, od 08.00 do 13.00 časova, radiće Filijala Mostar, Ekspozitura Mostar, kao i Ekspozitura Međugorje, dok će Ekspozitura Mostar 1 raditi po redovnom radnom vremenu, od 08.00 do 16.00 časova
   - utorak, 25.12.2018. godine, neradni je dan u Filijali Mostar, Ekspozituri Mostar, Ekspozituri Mostar 1, Ekspozituri Međugorje i Filijali Brčko
   - srijeda, 26.12.2018. godine, neradni je dan u Filijali Mostar, Ekspozituri Mostar i Ekspozituri Međugorje, dok će Ekspozitura Mostar 1 raditi po redovnom radnom vremenu, od 08.00 do 16.00 časova.

   Vaša Nova banka

  •