•  
  •  
  •  
  •  
   
  •  
  • Obavještenje o načinu poslovanja u uslovima vanrednog stanja

   • 28. mart 2020.
  • U uslovima vanrednog stanja, koje je proglašeno 28. marta 2020. godine, u Republici Srpskoj, obavještavamo vas da je Nova banka preduzela sve potrebne mjere kako bi zaposleni u  poslovnoj mreži ostali svakodnevno na raspolaganju klijentima, te kako bi se osigurao kontinuiran rad Banke.

   U svrhu minimiziranja rizika, Nova banka je uvela smjenski rad, preraspodjelu radnog vremena, te rad od kuće ili sa rezervnih lokacija. Operativno poslovanje Nove banke ne trpi posljedice,jer se epidemiološka situacija, odluke relevantnih institucija i zdravstvenih stručnjakaredovno prate i na osnovu njih se vrši prilagođavanje poslovanja.

   U poslovnicama Nove banke, koje rade po skraćenom radnom vremenu, od 08.00 do 14. časova, građani i pravna lica imaju mogućnost da koriste usluge unutrašnjeg i inostranog platnog prometa, zatim da postanu korisnici kredita, štednje i depozita, platnih kartica, kao i drugih proizvoda i usluga. Sve navedeno se odvija uz strožije sanitarne protokole, te druge mjere sa ciljem zaštite zaposlenih i klijenata.

   Nova banka apeluje na korisnike platnih kartica da za podizanje novca sa tekućeg računa koriste mrežu bankomata umjesto podizanja novca na šalteru. Na taj način uticaće se na smanjenje zadržavanja u redovima unutar šalter sale. Preporuka Nove banke je da se plaćanje roba i uluga vrši beskontaktnim platnim karticama, te da se koriste digitalni servisi, odnosno elektronsko bankarstvo, kako bi se minimizirao kontakt sa novčanicama.

   Nova banka sa pojačanom pažnom prati razvoj situacije, a odgovori koje će pružati svojim klijentima i javnosti biće blagovremeni, transparentni i u skladu sa načelima društveno odgovornog poslovanja.

    

   Budimo odgovorni prema sebi i drugima!

    

   Vaša Nova banka

  •