•  
  •  
  • Karakaj bb, Zvornik

  •  

      

   Opis opreme:

    

   Namjenske mašine, oprema i alati za protektiranje guma, mašine i oprema za proizvodnju i preradu tehničke gume, te prateća oprema za kontrolu guma.

    

   U pitanju je sledeća oprema: Mašina za popravku guma sa grijačima x1, kalupi ili forme Michellin sa dve felge dimenzija: 13x24, 13x25, 14x24, 14x25, 16x24, 16x25, 17,5x25, 20,5x25, 20,5x25, 18x24, 18x25, 18x33, 23,5x25, 21x35, 24x25, 24.5x24, ukupano 16 komada, Kompresor fabrikat HIDROVANE tip ER 6600, Solarni bojler, Mala giljotina, Velika giljotina, Kolica za gume (3kom), Mašina za pakovanje protektora, Mjerni uređaj i grijanje za omekšivače, Sistem za ubacivanje čađi u silos na treći sprat, Mašina za pakovanje paleta, Gasna stanica, Kontrola količine čađi, omekšivača i bijelog punila, Silos za bijelo punilo kapaciteta 5.000,00 kg (2kom), Ventilacija prizemlja i prvog sprata, Hidraulična dizalica H=12 m, Kompresori pužni model SE 15A-10 (2kom), Filter sistem vazduha (pročišćavanje bijelog punila i čađi), Mjerni uređaj i punilica za čađ i bijelo punilo, Viljuškar 3,5 t FGY 35 TJ, Komandni sistem za nadzor i punjenje čađi, bijelog punila i omekšivača, Dvovaljaki 350x800, Pokretni kran 15 t, Kranska staza .odnosno sistem za ubacivanje i vađenje guma Pericle-Bonazzi Meco, Hladilica za protektor, Silos za čađ kapaciteta 10.000,00 kg sa sistemom za ubacivanje (3kom), Brusilica /konfekcijska kombinovana Fabrikat Colimann, Cisterne za omekšivače sa grijačima i pumpama (4kom), Kotlovi na paru 200 kg/h 8 (2kom), Vodopumpna stanica za hlađenje miksera EKM 50 i dvovaljke, Mašina za kontrolu kamionskih guma, Presa Marve Pericle Bonazzi Meco Europresse Made in Italy mis-max 33.5x33, Hladilica tehničke gume, Kotlovi za visoku paru proizvođač YGNIS KESSEL AG (2kom), Presa Marve Pericle Bonazzi Meco Europresse Made in Italy mis-max 20.5x25 (4kom), Mikser EKM 50 Ermafa Njemačka god.proiz.1987.  

    

   Oprema, mašine i alati za protektiranje guma i proizvodnju i preradu tehničke gume čine jedinstvenu cijelinu i prodaju se u paketu.

   Lokacija:

   Karakaj bb, Opština Zvornik

   Namjena:

   Oprema za protektiranje guma

   Početna cijena u KM:

   130.000 KM

   Kontakt:

   Nekretnine i oprema se prodaju u viđenom stanju, a njihov obilazak se može izvršiti svakim radnim danom, uz prethodnu najavu pozivom na broj +387 51 322 162, te putem e-mail adrese prodaja@novabanka.com.

    

   Ponude za kupovinu se pismeno mogu dostaviti:

   • na adresu Nova banka a.d. Banja Luka, Odjeljenje restrukturiranja pravnih lica, Veljka Mlađenovića bb, 78000 Banja Luka;
   • putem faxa + 387 51 322 171;
   • putem e-maila: prodaja@novabanka.com

    

  •