•  
  •  
  • DERVENTA

  •  

    

   Opis opreme:

   Linija za izradu cijevi, mašine i oprema u pogonu za izradu i ispitivanje cijevi, uređaji i oprema u pogonu za preradu drveta, mašine, uređaji i oprema u pogonu „šavnih cijevi“, plinska stanica, kompresorska stanica, postrojenje za pripremu i hlađenje vode, postrojenje pitke vode, transportna sredstva (traktor, viljuškar)

   Adresa:

   Fabrika UNIS, Derventa

   Namjena:

   Oprema za izradu cijevi

   Početna cijena u KM 800.000

   Kontakt:

   Nekretnine se prodaju u viđenom stanju, a obilazak nekretnina se može izvršiti svakim radnim danom, uz prethodnu najavu na telefon +387 51 322 162, te putem e-maila na adresu: prodaja@novabanka.com.

    

   Ponude za kupovinu se pismeno mogu dostaviti:

   • na adresu Nova banka AD Banja Luka, Odjeljenje monitoringa i izvještavanja, Kralja Alfonsa XIII 5, 78000 Banja Luka;
   • putem faxa + 387 51 322 171;
   • putem e-maila: prodaja@novabanka.com

    

  •