•  
  •  
  • Hipotekarni krediti

  •  

    

   Iznos

   U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta

   Namjena

   Za različite namjene klijenta i to: refinansiranje, osnovna i obrtna sredstva, stambena namjena, kupovina automobila, kupovina poslovnih prostora, kupovina vlasničkih udjela u preduzećima, itd.

   Rok otplate

   do 20 godina (mogućnost odobravanja grejs perioda do 12 mjeseci)

   Kamatna stopa

   Za kredite do 10 godina: fiksna kamatna stopa: 4,99%

    

   Za kredite preko 10 godina:
   promjenljiva kamatna stopa  5,2% + šestomjesečni euribor (minimalno 5,2%, maksimalno 6,5%).

    

   EKS je efektivna kamatna stopa u iznosu 7,19% (RS/FBIH) izračunata  05. u mjesecu, sa dospijećem anuiteta 01. u mjesecu, na bazi iznosa 100.000,00 KM, dozvoljenog prekoračenja 1.000,00 KM i roka kredita 20 godina, nominalne kamatne stope 6,5% i svih drugih poznatih naknada i troškova koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita.

    

   Naknada za obradu kredita

   1,2% od iznosa kredita, min. 50 KM, jednokratno, unaprijed

   Naknada za vođenje kreditne partije 

   2,20 KM mjesečno, unaprijed za cijeli period otplate kredita

   Obezbjeđenje

   Mjenice, administrativna zabrana i izjava o zapljeni sredstava korisnika kredita

   Hipoteka na nekretninu koja je predmet kreditiranja ili drugu nekretninu

   Za kuće i poslovne prostore: Polisa osiguranja nekretnine vinkulirana u korist NB u trajanju cjelokupnog roka otplate kredita plus 1 mjesec plaćanje na godišnjem nivou;

   Za stanove: Bez polise osiguranja nekretnine.

    

   Dodatne mogućnosti:

   ukoliko objekat nije završen mogućnost zabilježbe na nekretninu do momenta upisa hipoteke u korist NB - uz jemstvo investitora objekta (sudužništvo za područje Federacije BiH) do momenta upisa hipoteke.

    

   Banka zadržava pravo tražiti dodatne instrumente obezbjeđenja.

   Dodatno

   „Pametni paket“ računa i dozvoljeno prekoračenje za prvu godinu od plasiranja kredita.

   Napomena

   Za dodatne informacije posjetite najbližu poslovnu jedinicu Banke i/ ili pogledajte informacioni list za stambene kredite Nove banke.

    

  •