•  
  •  
  • Tekući i žiro računi

   • Tekući, žiro i devizni računi
  • Tekući račun

   Tekući račun mogu imati sva punoljetna, pravno i poslovno sposobna lica, domaća fizička lica (državljani BiH - rezidenti) i strana fizička lica (nerezidenti) koji imaju boravišnu i radnu vizu, te maloljetna lica koja imaju zakonskog zastupnika, odnosno zakonskog staratelja.

   Tekući račun je poslovni račun za obavljanje gotovinskih i bezgotovinskih uplata i isplata na osnovu raspoloživih sredstava na računu. Ključni odnos na kojem se zasniva većina proizvoda i usluga po tekućem računu je redovni priliv ( plata, penzija i sl.).

   Otvaranje računa je besplatno.

   Dozvoljena prekoračenja po tekućem računu

   Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu predstavlja kratkoročni gotovinski kredit, namijenjen građanima koji ostvaruju redovna mjesečna primanja (plate, penzije, invalidnine, itd.).
    

   Žiro račun

   Žiro račun je poslovni račun, a mogu ga otvoriti domaća i strana fizička lica koja ostvaruju dohodak od obrta, slobodnih zanimanja i drugih samostalnih djelatnosti. Žiro računi su u KM. Sredstva na žiro računu formiraju se uplatom u gotovini ili doznakom sredstava od drugih fizičkih i pravnih osoba.

   Devizni račun

   Otvaranje deviznog računa u našoj banci je brzo i jednostavno, realizuje se u toku istog dana i ne iziskuje nikakve troškove, a Vama otvara vrata za mnoge druge usluge međunarodnog platnog prometa. Naš tim stručnjaka će Vam pomoći da sve procedure završite brzo i pružiti Vam precizne i tačne odgovore na svako pitanje.

  •