•  
  •  
  • Štedite po akcijskim uslovima

   • 07. February 2012.
   •  
  •  

   Kampanja Tri ključna razloga za štednju, koju je organizovala Nova banka a.d. Banja Luka, izazvala je veliko interesovanje građana. U cilju unapređenja ponude i povećanja broja zadovoljnih klijenata Banke odlučeno je da su do 30. aprila 2012. godine važeći akcijski uslovi za štednju građana, sa fiksnim i atraktivnim kamatnim stopama. 

    

   U ovoj akcijskoj ponudi Nove banke akcenat je na rentnoj štednji kao obliku štednje koji klijentima omogućava isplatu i raspolaganje kamatom unaprijed ili tokom trajanja perioda oročenja, a po kamatnim stopama koje se kreću do 5,5%.

    

   Dana 15. februara u 18.50 časova u javnom izvlačenju na programu Radio-televizije Republike Srpske Nova banka će nagraditi najsrećnije štediše koji su joj ukazali povjerenje i tokom trajanja kampanje, od 15. septembra 2011. godine do 31. januara 2012. godine, oročili minimalno 3000,00 KM na najmanje 13 mjeseci. Prva nagrada je automobil VW Polo, druga nagrada je putovanje za dvije osobe, a treća nagrada je deset puta 300,00 KM na Maestro ili Visa Elctron platnoj kartici.

    

   U Novoj banci je zabilježen je izuzetno pozitivan trend po pitanju depozita i štednje građana. Od početka 2011. godine oročeno je 126 miliona KM i sklopljeno 8.500 novih ugovora. U odnosu na kraj 2010. godine oročeni depoziti su uvećani za 80%. Očekuje se da će se zbog akcijskih uslova za štednju ovi pozitivni trendovi nastaviti i u narednom periodu.

    

    

   Banja Luka, 03.03.2012. godine

  •