•  
  •  
  • Ostvareni značaji rezultati u poslovanju Nove banke

   • 24. October 2011.
   •  
  •  

   Mjesec dana od početka kampanje Tri ključna razloga za štednju, Nova banka bilježi izuzetne rezultate. Od 15. septembra 2011. godine oročeno je 15,6 miliona KM, a broj partija je povećan za 1.225. Štedni proizvod za koji su građani najviše iskazali interesovanje je rentna štednja kao oblik štednje koji klijentima omogućava isplatu i raspolaganje kamatom unaprijed ili tokom trajanja perioda oročenja. Klijenti Nove banke su u mogućnosti da sami izaberu dinamiku isplate kamate kao i rok oročenja, a Banka im obezbjeđuje i automatsko obnavljanje ugovora oročene štednje na isti period.  Kamatne stope su fiksne i kreću se do 5,5%.  Razlog više za štednju u Novoj banci je i nagradna igra, koja će trajati  tokom cijele kampanje Tri ključna razloga za štednju, od 15. septembra 2011. godine do 31. decembra 2012. godine. Organizovana je sa ciljem nagrađivanja klijenata koji su ukazali povjerenje Novoj banci i oročili minimalno 3000,00 KM na najmanje 13 mjeseci. Za nagradnu igru utvrđen je fond od 12 nagrada. Prva nagrada je automobil VW Polo, druga nagrada je putovanje za dvije osobe, a treća nagrada je deset puta 300,00 KM na Maestro ili Visa Elctron platnoj kartici.

   „ Posljednjih godina sve više se vraća povjerenje u banke i bankarski sistem. Tome je u velikoj mjeri doprinijelo formiranje Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine, čija je članica i Nova banka. To je jedan od mehanizama zaštite klijenata Banke u poslovima štednje jer, prema posljednjoj odluci koju je utvrdio Upravni odbor Agencije, osigurava ukupne depozite klijenta do 35.000,00 KM. Zbog velikog povjerenja koje Novoj banci ukazuju njeni klijenti, i u ovoj poslovnoj godini zabilježen je pozitivan trend po pitanju depozita i štednje građana. Od početka godine oročeni depoziti građana su uvećani za 38% u odnosu na stanje depozita na dan 31. decembar 2010. godine. Smatram da će se ovi pozitivni trendovi nastaviti i u narednom periodu, jer građani sve više uviđaju da je štednja jedan od sigurnih načina ne samo da se uštedi, već i da investiranjem, onosno oročavanjem depozita, ostvaruju pravo na kamatu kao dodatni izvor prihoda”, izjavio je Igor Jovičić, direktor Sektora Retail i upravljanja poslovnom mrežom.

   Pozitivne rezultate dala je i akcija organizovana pod nazivom Kreditni talas Nove banke, koja je trajala od 01. jula do 30. septembra 2011. godine. U tom periodu plasirano je 1500 kreditnih partija u iznosu od preko 19 miliona KM, što na mjesečnom nivou predstavlja rast  od 8 miliona KM.

   „Zbog velikog interesovanja građana odlučili smo da produžimo trajanje akcije do 15. decembra  2011. godine. U ponudi za naše klijente imamo nenamjenske, zamjenske i robne kredite, prilagođene uslovima na tržištu i zahtjevima građana, sa fiksnom kamatnom stopom već od 6,8%, fleksibilnim jemstvom i rokom otplate do 15 godina. Najviše interesovanja građani su imali za zamjenski kredit, čija je namjena zamjena postojećih kreditnih obaveza novim kreditom, uz mogućnost odobravanja dodatnih sredstava”, istakao je gospodin Jovičić.

   Nova banka je jedna od prvih banaka u Bosni i Hercegovini koja je uvela kartičarsko poslovanje. U desetogodišnjem razvojnom periodu klijentima je omogućila izdavanje pet različitih vrsta kartica iz programa MasterCard i Visa, uslugu podizanja novca na širokoj mreži bankomata, kao i plaćanje roba i usluga kod velikog broja trgovaca sa kojima ima potpisan ugovor o saradnji. Kampanjom za promociju platnih kartica Spremne za sve, koja je bila organizovana u periodu od 15. marta do 15 avgusta 2011. godine, obilježeno je uvođenje Visa Electron i Visa Electron kartice za plaćanje putem Interneta. Od uvođenja Visa kartičarskog brenda izdano je preko 5000 Visa Electron platnih kartica. Sada u ponudi fizičkim licima Nova banka ima MasterCard Standard kreditnu karticu, Maestro debitnu karticu, VISA Electron karticu i posebnu VISA Electron karticu namijenjenu za plaćanje putem Interneta. Osim toga, Nova banka nudi i MasterCard Business karticu, kojom podržava i unapređuje uspješno poslovanje pravnih lica i preduzetnika. Posebno interesovanje građani su iskazali za Visa Electron karticu za plaćanje putem Interneta.

   „ VISA Electron kartica za kupovinu na Internetu služi prvenstveno za on lineplaćanje roba i usluga. Ova kartica je kreirana na osnovu potreba naših klijenata  da nabave željeni proizvod ili uslugu po najpristupačnijoj cijeni, bilo gdje u svijetu. Vezana je za poseban račun, sredstva se troše do iznosa na računu, a klijentima omogućava bolju kontrolu kupovine. Osim za kupovinu putem Interneta, ova kartica se može koristiti i na svim prodajnim mjestima sa istaknutim VISA znakom, kao i za podizanje gotovine na bankomatima u zemlji i inostranstvu. Nova banka će i dalje nastaviti sa razvojem kartičarskih usluga. U toku je završna faza implementacije dva nova proizvoda, a to su Visa Classic i Visa Business platne kartice, jer smo tehničkom i u kadrovskom smislu potpuno spremni i za ovaj izazov”, najavio je gospodin Jovičić.

   O kvalitetu rada Nove banke govori i mjesečni rast broja tekućih računa. „ Mjesečno se otvori oko 1200 novih računa, od kojih  44% koristi jedan od paket računa Nove banke. Paket računi koje nudi Nova banka su Osnovni paket, Partner Mass, Partner VV, Bonus i Senior Paket. Ovi paketi obuhvataju više usluga za koje kljenti plaćaju jedinstvenu naknadu,  povoljniju nego kada bi koristili svaku od usluga pojedinačno”, napomenuo je gospodin Jovičić.

   Nova banka će i u narednom periodu biti fokusirana na razvoj visokokvalitetnih proizvoda i usluga, a u pripremi su i nova iznenađenja kojima će se nagraditi ukazano povjerenje.

   Banja Luka, 20.10.2011. godine

  •