•  
  •  
  • Nova Banka povećala ukupni kapital

   • 12. August 2011.
   •  
  • Nova banka a.d. Banja Luka je povećala iznos ukupnog kapitala Banke na nivo od 100.375 hiljada KM, a do povećanja je došlo putem emisije akcija iz dobiti ostvarene u 2010. godini u iznosu od 7.718 hiljada KM, povećanja zakonskih rezervi za 406 hiljada KM, te putem emisije obveznica uspješno okončane 01.08.2011. godine.

   Nova banka je izvršila upis i uplatu svih stotinu hiljada, odnosno 100% ponuđenih obveznica prve emisije, u roku predviđenom javnim pozivom. Obveznice su emitovane u svrhu obezbjeđenja dopunskog kapitala Banke (subordinirani dug) u ukupnom iznosu od 10 miliona KM na rok od sedam godina, te uz kamatnu stopu 8% godišnje i polugodišnje anuitete nakon tri godine grace perioda. Ovaj rast kapitala Novoj banci je dao dodatni izvor koji omogućava ispunjenje rasta bilansnih pozicija u skladu sa Strateškim planom Banke za period od 2011. do 2015. godine.


   O kvalitetu rada Nove banke govori i posebno vrijedna akcijska ponuda pod nazivom "Kreditni talas Nove banke", kojeg čine nenamjenski, zamjenski i robni krediti sa fiksnim kamatnim stopama već od 6,8%, bez jemaca i maksimalnim rokom otplate do 15 godina. Nenamjenski kredit se može koristiti prema vlastitim potrebama klijenta, a odobrena sredstva se uplaćuju na račun klijenta. U ovoj akcijskoj ponudi Nova banka nudi i zamjenu postojećih kreditnih obaveza novim kreditom, uz mogućnost odobravanja dodatnih sredstava. Osim toga, u ponudi su i robni krediti, koji se mogu koristiti za kupovinu roba i usluga široke potrošnje, a zbog povoljnih uslova u periodu trajanja akcije, preporučujemo ih za plaćanje turističkih aranžmana. Akcija finansijskog osvježenja traje od 01. jula do 30. septembra 2011. godine. Besplatnim pozivom na broj 080050011 može se dobiti više informacija o ovoj akcijskoj ponudi.

  •