•  
  •  
  •  
  •  
   
  •  
  • Nova banka ostvarila dobit od 12 miliona KM

   • 02. mart 2016.
  • Nova banka a.d. Banja Luka, tokom 2015. godine, ostvarila je dobit od 12 miliona KM, što, u odnosu na 2014. godininu, predstavlja povećanje za oko 644.000,00 KM.

   Prema podacima iz finansijskog izvještaja Nove banke za 2015. godinu, koji je objavljen na web stranici Banjalučke berze, ukupna poslovna aktiva Banke na kraju 2015. godine iznosila je 1,63 milijardi KM i, takođe, povećana je u odnosu na 2014. godinu, kada je iznosila 1,59 milijardi KM.

   Neto prihodi od kamata iznosili su 45,2 miliona KM i povećani su u odnosu na 2014. godinu za oko četiri miliona KM. Rast bilježe i neto prihodi od naknada i provizija i oni su na kraju 2015. godine iznosili 24,2 miliona KM.

   Nova banka je na kraju prošle godine zapošljavala 670 radnika i taj broj je u odnosu na godinu ranije povećan za 36. Poslovanje Nove banke zasniva se na pružanju visokokvalitetnih i savremenih bankarskih proizvoda i usluga kreiranih u skladu sa potrebama i zahtjevima klijenata, te na poštovanju zakona, transparentnosti izvještavanja i ulaganju u obrazovanje i razvoj ljudskih resursa.

  •