•  
  •  
  •  
  •  
   
  •  
  • Predstavljanje Nove banke na BACEE konferenciji

   • 13. april 2016.
  • Uspješna poslovna priča

   Regionalna konferencija u organizaciji Udruženja banaka Centralne i Istočne Evrope organizovana je u Budimpešti i trajala je dva dana. Dana 12.04.2016. godine, drugog dana Konferencije, organizovano je predstavljanje uspješnih bankarskih priča iz Evropske unije, Centralne i Istočne Evorope i zemalja Saveza nezavisnih država. Prvu usješnu priču prezentovao je dr Milan Radović, direktor Nove banke a.d. Banja Luka.

   Uspjeh Nove banke zasnovan je na stabilnim temeljima, prvenstveno kroz unapređenje poslovanja sa stanovništvom te malim i srednjim preduzećima. Na taj način postignuta je diversifikacija kreditnog rizika, te je omogućen rast prodajnih aktivnosti.  Nova banka je ostvarila i rast depozita, naročito u segmentu stanovništva, što predstavlja još jednu potvrdu povjerenja građanja, ali i sigurnosti koju osjećaju kao klijenti Banke. Udio loših kredita u Novoj banci, ondnosno NPL, ispod je prosjeka za Bosnu i Hercegovinu, što govori o izuzetno odgovornom ponašanju Banke u domenu preuzimanja rizika i upravljanja operativnim troškovima. Zahvaljujući unapređenju usluga, uvođenju savremene tehnologije, razvoju stabilne mreže i stručnom i ljubaznom kadru, Banka je ostvarila rezultat vrijedan prezentovanja na značajnoj konferenciji kao što je BACEE.

   Na prethodnoj BACEE konferenciji, održanoj u oktobru 2015. godine, Novoj banci je dodijeljena zlatna nagrada za najbolji godišnji izvještaj. Navodeći dobre primjere, izdvojene su banke koje kroz svoje godišnje izvještaje promovišu izvanrednu transparentnost u domenu objavljivanja informacija. Jedan od važnih ciljeva je i uvođenje principa integrisanog izvještavanja u godišnje izvještaje.

   Poslovanje Nove banke zasniva se na kreiranju visokokvalitetnih proizvoda i usluga koji u potpunosti zadovoljavaju potrebe klijenata, te na poštovanju zakona, transparentnosti izvještavanja i ulaganju u obrazovanje i razvoj ljudskih resursa.

  •