•  
  •  
  •  
  •  
   
  •  
  • Automobilom nagrađen štediša Nove banke

   • 20. april 2016.
  • Renault Clio putuje u Prijedor

   Dana 20.04.2016. godine izvučen je dobitni kupon nagradne igre "Štedi jer vrijedi". Dobitnik glavne nagrade, automobila Renault Clio, je Srđan Knežević iz Prijedora.

   Nagradna igra je trajala od 15. januara do 13. aprila 2016. godine, a sastojala se od tri ciklusa prikupljanja nagradnih kupona i tri datuma izvlačenja. Kuponi iz svih ciklusa prikupljanja učestvovali su u izvlačenju glavne nagrade.

   Pravo učešća u nagradnoj igri imala su punoljetna fizička lica, rezidenti na teritoriji Bosne i Hercegovine, koji su za vrijeme trajanja nagradne igre oročili minimalno 3.000,00 KM (uključujući i iznos od 3.000,00 KM), na najmanje 18 mjeseci. Uslov za učešće u nagradnoj igri steklo je 2.717 učesnika, koji su tokom trajanja nagradne igre ukupno oročili 146,4 miliona KM.

   Izvlačenje kupona organizovano je u skladu sa Pravilima nagradne igre koja su objavljena 08.01.2016.godine, a prema Rješenju Republičke Uprave za igre na sreću RS, broj 06/4-463-4093/15, Rješenja Ministarstva finansija FbiH, broj 05-14-2-1158/15-A.P. i Rješenja Direkcije za finansije Brčko Distrikta BiH, broj UP-I-14.7-04.3-8935/15.

  •