•  
  •  
  •  
  •  
   
  •  
  • OTVORENA DRUGA POSLOVNICA NOVE BANKE U PRIJEDORU

   • 09. februar 2018.
  •  

   OTVORENA DRUGA POSLOVNICA NOVE BANKE U PRIJEDORU

   Dana 09.02.2018. godine, u Prijedoru, na adresi Kozarska bb u okviru tržnog centra Tropic počeo je sa radom Izdvojeni šalter Urije, kao druga poslovnica Nove banke u Prijedoru.

   Na području Prijedora posluje Filijala Prijedor sa sjedištem u ulici Kralja Petra Prvog Oslobodioca 94, te novootvoreni Izdvojeni šalter Urije. Filijala Prijedor sada obuhvata četiri organizacione jedinice, i to dvije u Prijedoru, te poslovnice u Novom Gradu i Kozarskoj Dubici.

               Građani i pravna lica u Izdvojenom šalteru Urije mogu da koriste usluge unutrašnjeg i inostranog platnog prometa, da postanu korisnici kredita, štednje i depozita, platnih kartica, kao i ostalih usluga koje pruža Nova banka. Više informacija o uslugama klijenti mogu dobiti pozivom na besplatan info telefon 0800 500 11.

               Nova banka je jedna od vodećih banaka na tržištu Bosne i Hercegovine, gdje posluje od 1999. godine. Posljednjih nekoliko godina Banka bilježi izrazit rast u svim segmentima, što je rezultovalo visokim nivoom profitabilnosti i brojnim priznanjima za uspješnost poslovanja. Od osnivanja pa do danas prepoznata kao dobar poslodavac, te ima preko 690 zaposlenih. Širenjem poslovne mreže i adekvatnim odgovorima na zahtjeve fizičkih i pravnih lica, postignut je svakodnevni rast broja klijenata koji Novoj banci ukazuju povjerenje koristeći kako tradicionalne bankarske usluge, tako i nove proizvode koji su u skladu sa standardima savremenog bankarstva.

    

   Banja Luka, 09.02.2018. godin

  •