•  
  •  
  •  
  •  
   
  •  
  • Druženje sa najmlađima povodom svjetskog dana štednje

   • 31. oktobar 2018.
  • SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

   Banja Luka, 31.10.2018. godine

    

   Povećane kamatne stope na štednju u USD valuti i za slobodnu štednju

    

   DRUŽENJE SA NAJMLAĐIMA POVODOM SVJETSKOG DANA ŠTEDNJE

    

   Povodom Svjetskog dana štednje Nova banka je u više gradova Bosne i Hercegovine organizovala prigodno i edukativno druženje sa mališanima iz nekoliko vrtića i osnovnih škola. Promovišući štednju kao dobru naviku, mališani su pokazali veliku zainteresovanost da se upoznaju sa radom Banke i da oni svojim riječima objasne kako štede i šta sve mogu da štede.

   Nova banka kontinuirano radi na promociji štednje kao dobre životne navike. Stalni rast broja klijenata i iznosa depozita pokazatelj su visokog nivoa povjerenja koji građani imaju u Nova banku i zbog čega se odlučuju da koriste neke od velikog broja štednih proizvoda iz ponude Nove banke.

   „U želji da odgovorimo na zahtjeve i potrebe klijenata iz naše ponude istakli bismo dva potpuno nova štedna proizvoda. Jedan se odnosi na štednju u USD valuti za koju smo značajno povećali kamatne stope i klijentima omogućili da za iznose veće od 10.000,00 KM konverziju novca vrše po tržišnom kusu, a drugi se odnosi na novi proizvod slobodne štednje gdje korisnik ugovaranjem ovog oblika štednje na jedinstveni rok od 13 mjeseci tokom trajanja ugovorenog perioda po svojoj volji i želji slobodno raspolaže sredstvima, vrši uplate i isplate kad god to želi bez zahtjeva za podizanje i razročenje. Uz ugovorenu stimulativnu kamatnu stopu umjesto dosadašnjih 0,10% ostvaruje pravo na kamatnu stopu na godišnjem nivou od 1,00%“ istakla je Jagoda Matrak, rukovodilac za ljudske resurse i komunikacije Nove banke.

   Pored a' vista štednje i klasične oročene štednje, štedišama su na raspolaganju i otvorena štednja, dječija štednja, štednja korak po korak, slobodna oročena štednja i rentna štednja. Većina modela štednje odnosi se na štednju u KM i EUR valuti, dok je štednja u ostalim valutama moguća kod otvorene i oročene štednje. Tokom 2018. godine u Novoj banci je oročeno oko 6.200 partija štednje stanovništva u iznosu od 129,15 miliona KM.

    

    

    

  •