•  
  •  
  • Stambeni krediti iz sredstava banke

  •  

    

   Iznos

   U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta, uz posebnu mogućnost odobravanja dodatnih sredstava, maksimalno do 10% od iznosa kredita.

   Rok otplate

   do 25 godina

   Kamatna stopa

   Za kredite do 10 godina fiksna kamatna stopa 3,99%

    

   Za kredite preko 10 godina: promjenljiva kamatna stopa: 4,2% + šestomjesečni euribor (minimalno 4,2%, maksimalno 5,5%).

    

   EKS je efektivna kamatna stopa u iznosu 6,00% (RS/FBIH) izračunata  05. u mjesecu, sa dospijećem anuiteta 01. u mjesecu, na bazi iznosa 100.000,00 KM, dozvoljenog prekoračenja u visini od 1.000,00 KM i roka kredita 25 godina, nominalne kamatne stope 5,5% svih drugih poznatih naknada i troškova koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita.

    

   Za kredite do 50.000 KM sa rokom do 10 godina, kod kojih klijent Banci umjesto hipoteke na nepokretnoj imovini nudi polisu osiguranja korisnika, kamatna stopa je fiksna i iznosi 4,59%.

    

   U tom slučaju EKS je efektivna kamatna stopa u iznosu 5,32% izračunata 05. u mjesecu, sa dospijećem anuiteta 01. u mjesecu, na bazi iznosa 50.000,00 KM, dozvoljenog prekoračenja u visini od 1.000 KM i roka kredita 10 godina, nominalne kamatne stope 4,59% i svih drugih poznatih naknada i troškova koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita.

   Naknada za obradu kredita

   0,5% od iznosa kredita, jednokratno, unaprijed

   Naknada za vođenje kreditne partije 

   2,20 KM mjesečno, unaprijed za cijeli period otplate kredita

   Obezbjeđenje

   Mjenice, administrativna zabrana i izjava o zapljeni sredstava korisnika kredita

   Hipoteka na nekretninu koja je predmet kupovine/izgradnje ili drugu nepokretnu imovinu.

    

   Za kredite do 50.000 KM sa rokom do 10 godina, klijent umjesto hipoteke na nepokretnoj imovini može ponuditi polisu osiguranja korisnika.

    

   Umjesto polise osiguranja korisnika, tražilac kredita Banci može ponuditi jednog kreditno sposobnog jemca (sudužnika za područje Federacije BiH).

    

    

   Za kuće: Polisa osiguranja nekretnine vinkulirana u korist NB u trajanju cjelokupnog roka otplate kredita plus 1 mjesec, plaćanje na godišnjem nivou;

   Za stanove: Bez polise osiguranja nekretnine.

    

   Dodatne mogućnosti:

   ukoliko objekat nije završen mogućnost zabilježbe na nekretninu do momenta upisa hipoteke u korist NB - uz jemstvo investitora objekta (sudužništvo za područje Federacije BiH) do momenta upisa hipoteke.

    

    

   Banka zadržava pravo tražiti dodatne instrumente obezbjeđenja

   Dodatno

   „Pametni paket“ računa i dozvoljeno prekoračenje za prvu godinu od plasiranja kredita.

   Napomena

   Za dodatne informacije posjetite najbližu poslovnu jedinicu Banke i/ ili pogledajte informacioni list za stambene kredite Nove banke

    

  •