•  
  •  
  • Sredstva Banke

  •    

   Iznos

   Uzavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta, uz posebnu mogućnost odobravanja dodatnih sredstava, maksimalno do 10% od iznosa kredita.

   Rok otplate

   do 25 godina

   Kamatna stopa

   Za kredite do 10 godina: 3,99% p.a. fiksna
   Za kredite preko 10 godina: promjenljiva i iznosi 4,2%+ šestomjesečni euribor (minimalno 4,2%, maksimalno 5,5%).

   EKS je efektivna kamatna stopa u iznosu 5,9% (RS/FBIH) a računala se 05. u mjesecu, dospijeće anuiteta 01. u mjesecu, na bazi iznosa 100.000,00 KM, dozvoljenog prekoračenja 1.000,00 KM i roka kredita 25 godina, nominalne kamatne stope 5,5% i svih drugih poznatih naknada i troškova koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita u momentu sačinjavanja letka.

    

   Za kredite do 50.000 KM sa rokom do 10 godina, kod kojih klijent Banci umjesto hipoteke na nepokretnoj imovini nudi polisu osiguranja korisnika, kamatna stopa je fiksna i iznosi 4,59%.

   U tom slučaju EKS je efektivna kamatna stopa u iznosu 5,62%aračunala se 05. u mjesecu, dospijeće anuiteta 01. u mjesecu, na bazi iznosa 50.000,00 KM i roka kredita 10 godina, nominalne kamatne stope 4,59%, dozvoljenog prekoračenja u visini 1.000 KM i svih drugih poznatih naknada i troškova koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita u momentu sačinjavanja Kataloga proizvoda.

   Naknada za obradu kredita

   0,5% od iznosa kredita

   Naknada za vođenje kreditne partije 

   2,20 KM mjesečno, unaprijed za cijeli period otplate kredita

   Obezbjeđenje

   o    Mjenice, administrativna zabrana i izjava o zapljeni sredstava

   o    Hipoteka na nekretninu koja je predmet kupovine/izgradnje

   Za kredite do 50.000 KM sa rokom do 10 godina, klijent umjesto hipoteke na nepokretnoj imovini može ponuditi polisu osiguranja korisnika.

   o    Za kuće: Polisa osiguranja nekretnine vinkulirana u korist NB u trajanju cjelokupnog roka otplate kredita plus 1 mjesec plaćanje na godišnjem nivou;

   o    Za stanove: Bez polise osiguranja nekretnine.

   Dodatno

   Paket „SMART plus“ i dozvoljeno prekoračenje za prvu godinu od plasiranja kredita.

   Napomena

   Za dodatne informacije posjetite najbližu poslovnu jedinicu Banke i/ ili pogledajte informacioni list za stambene kredite Nove banke

   ·         Mogućnost sudužnika sa kućne liste u cilju poboljšanja kreditne sposobnosti tražioca kredita. Garancija i mjenica prodavca objekta u slučaju da objekat nije završen, do momenta upisa hipoteke u korist Banke.

   ·         Uz sve kredite vam nudimo i:

   o    Dozvoljeno prekoračenje po računu do 5 plata;

   o    Paket računa “SMART +” koji obuhvata Super Nova debitnu i kreditnu karticu; SMS obavještenje o transakciji na računu; digitalni paket Smart Nova (mobilno i web bankarstvo); trajni nalog npr. za plaćanje računa; primanje izvoda putem e-maila; asistencije (pomoć na cesti, usluge majstora, posjeta ljekara); osiguranje kartica od zloupotrebe; plaćanje i dopunjavanje m:tel računa;

   *Banka ima pravo tražiti dodatne instrumente obezbjeđenja. Sastavni dio letka su i informacioni listovi za stambene kredite u najbližoj poslovnoj jedinici Nove banke. Banka zadržava pravo izmjene uslova.

  •