•  
  •  
  • Dobrinja, Istočno Sarajevo

  •    

   Opis nekretnine:

   Predmetna nepokretnost formirana je kao samostalna građevinska parcela i u tom obliku čini samostalnu cjelinu čija ukupna površina iznosi 3.420 m2.

   Predmetna nepokretnost ima direktan pristup sa javne površine, odnosno sa asvaltne ulice Ive Andrića.

   Lokacija predmetnog zemljišta je u dijelu grada u čijem okruženju su izgrađene zgrade stambeno-poslovne namjene za kolektivno korištenje, zgrade javnog karaktera, i zgrade poslovnog karaktera široke namjene.

   Adresa:

   Ive Andrića bb, naselje Dobrinja, Istočno Sarajevo

   Namjena:

   Građevinsko zemljište

   Početna cijena u KM Cijena po dogovoru

   Kontakt:

   Nekretnine se prodaju u vidjenom stanju a obilazak nekretnina se može izvršiti svakim radnim danom uz prethodnu najavu na telefon +387 51 322 162, te putem mail-a na adresu prodaja@novabanka.com

   Ponude za kupovinu se pismeno mogu dostaviti:

   • na adresu Nova Banka AD Banja Luka, Odjeljenje monitoringa i izvještavanja,Kralja Alfonsa XII 37 A, 78 000 Banja Luka;
   • putem faxa + 387 51 322 171;
   • putem mail-a: prodaja@novabanka.com

    

  •