•  
  •  
  • Zemljište Prnjavor

  •    

   Opis:

   Zemljište ukupne površine 5.109,00 m2, spada u potencijalno građevinsko zemljište-prva gradska zona.

   Prema Regulacionom planu predmetno zemljište u svojoj punoj površini od 5.109 m2 čini novoformiranu građevinsku parcelu planiranu za izgradnju stambeno-poslovnog niza objekata za koletivno stanovanje.

   Predmetna nepokretnost ima direktan pristup sa javne površine. Lokaciji i predmetnoj nekretnine pristupa se direktno sa asvaltne ulice Prvomajska. Regulacionim planom novoplaniranom nizu stambeno-poslovnih zgrada takođe je predviđen pristup.

   Lokacija:

   Zemljište  se nalazi u ulici Prvomajska bb, Prnjavor

   Namjena

   Građevinska

   Početna cijena u KM:

   570.000

   Kontakt:

   Nekretnina se prodaje u viđenom stanju, a obilazak nekretnine se može izvršiti svakim radnim danom uz prethodnu najavu na broj telefona +387 51 322 162, te putem e-mail adrese prodaja@novabanka.com.

    

   Ponude za kupovinu se pismeno mogu dostaviti:

   • na adresu Nova banka AD Banja Luka, Odjeljenje restrukturiranja pravnih lica, Veljka Mlađenovića bb, 78 000 Banja Luka;
   • putem faxa + 387 51 322 171;
   • putem e-maila: prodaja@novabanka.com

    

  •