•  
  •  
  • MasterCard Business kartica

  • MasterCard Business debitna kartica je Vaš pouzdan finansijski oslonac u svakoj poslovnoj situaciji.

   Koristite sljedeće pogodnosti MasterCard Business kartice:

   Bezgotovinska plaćanja
   MasterCard Business Debit karticu možete koristiti za plaćanje roba i usluga na prodajnim mjestima s oznakom MasterCard širom svijeta, bez naknade i troškova konverzije.

   Podizanje gotovine
   Izbjegnite čekanje u redovima, podignite novac sa bankomata Nove banke ili drugih banaka u zemlji i inostranstvu.

   Izdavanje dodatne kartice za ovlaštena lica
   Banka izdaje MasterCard Business Debit karticu na zahtjev poslovnog subjekta i to ovlaštenim korisnicima koji su navedeni u Zahtjevu za izdavanje kartice.

   Kontrola troškova
   Svakoj kartici po računu poslovnog subjekta moguće je odrediti limite prema potrebi. Poslovni subjekt može u svakom trenutku uskratiti pojedinom ovlaštenom korisniku kartice uslugu podizanja gotovine na bankomatu ili uslugu korištenja kartice na prodajnom mjestu.

   Kupovina na Internetu 
   Uz svoju MasterCard Business Debit karticu možete sigurno i jednostavno kupovati na internetu pri čemu je najčešće potrebno upisati broj kartice, datum isteka kartice i CVV broj otisnut na poleđini kartice.

   Dostavu izvoda 
   Kako bi Vam omogućili jednostavniju kontrolu troškova moguće je razdvajanje transkacija pojedinačnih korisnika kartice na izvodu.

   Uvid u stanje poslovnog računa SMS-om
   SMS je usluga koji Vam omogućuje primanje informacija o stanju i promjenama na računu na mobilni telefon.

   Odaberite svoju karticu!
   Ukoliko ste zainteresovani za neku od kartica, za dodatne informacije i pomoć možete da se obratite na najbliži šalter Nove banke ili na besplatni info telefon 0800 50011.

   Spriječite zloupotrebe i štete i gubitak ili krađu kartice odmah prijavite na +387 51 333 350 ili na besplatan info telefon 0800 500 11.

  •