SMS usluge

Korištenjem SMS Bank možete provjeriti stanje na svom računu u banci, dobiti obavještenje o prilivu ili odlivu sredstava sa svog računa, obavještenje o minimalno zahtijevanoj uplati po kreditnoj kartici, kao i informacije o novim uslugama i povoljnostima Nove banke.

Kako funkcioniše SMS Bank?

Kada zaključite ugovor o aktiviranju SMS usluge za određen račun u Banci i ukoliko aktivirate servis za prijem obavještenja, banka će Vam poslati SMS poruku o prilivu ili odlivu sredstava sa računa istog trenutka kada se desi promjena na računu.

Takođe, ukoliko želite da provjerite stanje na Vašem računu, pošaljite odgovarajuću SMS poruku na broj telefona 091115801, te ćete poruku sa stanjem na računu dobiti za nekoliko trenutaka.  
Primjer 1: Slanjem SMS poruke sadržaja "1" na 091115801, kao odgovor dobijate SMS poruku sljedećeg sadržaja "Stanje na računu broj 555-XXX-XXXXXXXX-XX iznosi 378,22 KM".
Primjer 2: Ukoliko ste dobili priliv sredstava na račun, kao obavještenje dobijate SMS poruku sljedećeg sadržaja "Uplata na račun 555-XXX-XXXXXXXX-XX , svrha: ISPLATA NETO PRIMANJA ZA 01.2017. iznos uplate: 987,63 KM".

Koji su servisi dostupni putem SMS Bank?

Kako postati korisnik SMS Bank?

Ukoliko ste klijent Nove banke (pravno ili fizičko lice) obratite se najbližoj poslovnici. Nakon što unesemo Vaše podatke u sistem, dobićete potvrdu koju potpišete i od tog momenta postajete korisnik usluga SMS Bank.

SMS upit za konverziju valuta

Korištenje SMS Bank usluge omogućava našim klijentima da:

 Dodatno - upit za konverziju valuta!

Klijentima je omogućeno da jednostavnim SMS upitom na broj 091115801 saznaju koliko bi novca dobili za prodaju ili kupovinu pojednih valuta. Ukoliko klijent želi da kupi, na primjer 500 evra, on šalje poruku K EUR 500 i dobije odgovor koliko je konvertibilnih maraka potrebno za kupovinu 500 evra prema važećoj kursnoj listi Banke. Isto je i za prodaju određene valute, s tim što se umjesto početnog K, kao kupujem, stavlja slovo P, kao prodajem, zatim oznaka valute i iznos, te poruka izgleda P EUR 500. Na ovaj način klijentima se uveliko olakšava procjena kupovine i prodaje stranog novca. 

Kontaktirajte nas za više informacija:
0800 500 11