Transfer Contact

Dugogodišnja poslovna saradnja sa renomiranom ruskom bankom Russlavbank Moscow, odnosno njenim sistemom za brzo slanje novca Contact Money Transfers, u domenu isplata doznaka na teritoriji Bosne i Hercegovine i trećih država, krunisana je uspješnim završetkom projekta izrade sistema brzog slanja novca u Rusiju i jedanaest drugih država bivšeg SSSR-a. Radi se, mjereno kvalitetom, performanama i cijenom, o jedinstvenom proizvodu na tržištu Bosne i Hercegovine koji nudi samo Nova banka.

Contact ima razgranatu mrežu u najvećem broju banaka u pomenutim državama i može brzo i efikasno isplatiti transfer novca poslat iz Nove banke.
Isplatna mreža Contact sistema za transfer novca uključuje gotovo sve banke u sljedećim zemljama:

Pošiljalac novca plaća sljedeću proviziju za slanje novca:

Iznos od: Iznos do: Provizija za pošiljaoca
0 EUR 406,00 EUR 2.7 % od iznosa
406,01 EUR 1827,00 EUR 2.5 % od iznosa
1827,01 EUR Max 2500,00 EUR 2.3 % od iznosa

Koja valuta se koristi kod slanja novca?

Koliko novca će primalac dobiti prilikom isplate?

Koliko traje transfer novca?

Contact sistem za transfer novca isplaćuje transfere primljene od Nove banke u roku od 30 minuta od momenta slanja transakcije, ako je transakcija unesena prije 16.00 časova u tekućem danu. Ukoliko je transakcija unesena poslije 16.00 časova, ista će biti spremna na isplatu narednog dana u 08.00 časova.

Šta je potrebno za podizanje novca?

Primalac novca mora biti obaviješten od strane pošiljaoca koji je inicirao transakciju o referenci, odnosno kontrolnom broju transfera. Ovaj kontrolni broj transfera određuje se automatski i štampa se na odgovarajućem dokumentu koji pošiljalac potpisuje u sklopu transakcije slanja novca. Prilikom podizanja, primalac novca mora prezentovati ispravan kontrolni broj transfera kao i validnu ličnu kartu ili pasoš.

Na kojim lokacijama se može podići novac?

Kako biste pretražili lokacije za isplatu novca poslatog putem Contact sistema možete koristiti link 

Potrebno je unijeti tražene informacije (državu i grad) i dobićete spisak isplatnih lokacija sa adresama.

Za više informacija, slobodno nas kontaktirajte:
0800 500 11