Ovlašteni mjenjač

Ovlašteni mjenjač je usluga namijenjena pravnim licima ili preduzetnicima koji u ime Nove banke vrše kupovinu i prodaju efektivnog stranog novca od fizičkih lica u skladu sa aktuelnim deviznim kursom.
Poslove ovlaštenog mjenjača može da obavlja pravno lice ili preduzetnik koji posjeduje ovlašćenje izdato od strane Ministarstva finansija i ima zaključen ugovor sa Novom bankom.

Prednosti korištenja usluge ovlaštenog mjenjača Nove banke

KONTAKT

Za sve informacije po pitanju proizvoda ovlaštenih mjenjača obratite se na sljedeći kontakt:
Tel: 051/333-397; 051/223-692
E-mail: list_trgovanje@novabanka.com.

Dokumentacija

Za više informacija, slobodno nas kontaktirajte:
0800 500 11