Naslovna slika za banku

NEWS

one news

date 17.10.2023

Nova banka donira 1 KM od svakog ugovora za štednju

Štednja je vještina koja se uči i unapređuje, a sa Novom bankom može imati i svoju humanu stranu. Odlični rezultati ostvareni od početka kampanje za promociju klasične oročene štednje bili su podstrek da se donese odluka da će Banka od...

one news

date 13.10.2023

Prestanak s radom Agencije Kralja Petra I Karađorđevića

Obavještavamo vas da Agencija Kralja Petra I Karađorđevića, u Banjoj Luci, od 27. oktobra 2023. godine, prestaje s radom. Odluka o zatvaranju donesena je u skladu sa strategijom optimizacije mreže i digitalne transformacije Nove banke, koja je omoguć...

one news

date 12.10.2023

Nova banka ulaže u obrazovanje mladih

U akademskoj 2023/2024. godini, Nova banka AD Banja Luka nastavlja višegodišnju saradnju sa obrazovnim institucijama koje provode visoko obrazovanje. Potpisivanjem ugovora sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci i Ekonomskim fakult...

one news

date 09.10.2023

Saradnja Nove banke i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Nova banka i Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, u akademskoj 2023/2024. godini, nastavljaju višegodišnju saradnju, koja će studentima omogućiti da tokom zimskog i ljetnog semestra obavljaju stručnu praksu. To su danas svojim potpis...

one news

date 09.10.2023

Privremeni prekid rada pojedinih poslovnica i bankomata Banjoj Luci

Poštovani, Zbog požara u centru Banje Luke, usljed kojeg je došlo do obustave snabdijevanja električnom energijom, u pojedinim poslovnicama Nove banke neće se poslovati s klijenti...

one news

date 11.09.2023

Obavještenje o sazivanju XV vanredne Skupštine akcionara Nove banke a.d. Banja Luka

Na osnovu čl. 53. i 54. Zakona o bankama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 4/17, 19/18 i 54/19) u vezi sa čl. 25. i 26. Statuta Nove banke a.d. Banja Luka, te Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštin...