Godišnji izvještaj

ANNUAL REPORTS

Document Download

Izvještaj u skladu sa Odlukom_ABRS za 2023. godinu

download

Pojedinačni finansijski izvještaji za 2023. godinu i Izvještaj nezavisnog revizora

download

Izvještaj nezavisnog revizora o pojedinačnim finansijskim izvještajima u skraćenom obliku za 2023. godinu

download

Konsolidovani godišnji izvještaj za 2022. godinu

download

Objava podataka i informacija Banke za period 01.01.-30.06.2023. godine

download

Nerevidirani pojedinačni polugodišnji izvještaj za period januar - jun 2023. godine

download

Izvještaj nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima u skraćenom obiliku za 2022. godinu

download

Izvještaj nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2022. godinu

download

Annual report 2022

download

Godišnji izvještaj 2022

download

Izvještaj u skladu sa Odlukom_ABRS za 2022. godinu

download

Skraćeni izvještaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2022. godinu

download

Izvještaj nezavisnog revizora za Nova banka AD Banja Luka 2022

download

Nerevidirani polugodišnji izvještaj za period januar-jun 2022. godine

download

Annual report 2021

download

Godišnji izvještaj 2021

download

Izvještaj u skladu sa Odlukom ABRS Za Objavu za 2021. godinu

download

Izvještaj nezavisnog revizora za Nova banka a.d. Banja Luka 2021

download

Godišnji izvještaj 2020

download

Nerevidirani polugodišnji izvješaj za period januar - jun 2021. godine

download

Izvještaj u skladu sa Odlukom o objavljivanju podataka i informacija banke sa stanjem na dan 31. decembar 2020. godine

download

Skraćeni izvještaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Banke za poslovnu 2020. godinu

download

Nerevidirani polugodišnji izvješaj za period januar - jun 2020. godine

download

Godišnji izvještaj 2019

download

Izvještaj u skladu sa Odlukom o objavljivanju podataka i informacija banke sa stanjem na dan 31. decembar 2019. godine

download

Finansijski izvještaji za 2019. godinu i Izvještaj nezavisnog revizora

download

Izvještaj u skladu sa Odlukom o objavljivanju podataka i informacija banke sa stanjem na dan 31. decembar 2018. godine

download

Skraćeni izvještaji nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Banke za poslovnu 2018. godinu

download

Finansijski izvještaji za 2018. godinu i Izvještaj nezavisnog revizora

download

Godišnji izvještaj 2018

download

Nerevidirani polugodišnji izvještaji za period januar - jun 2018. godine

download

Godišnji izvještaj 2017

download

Skraćeni izvještaji nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Banke za poslovnu 2017. godinu

download

Nerevidirani finansijski izvještaj za period januar – jun 2017. godine

download

Godišnji izvještaj 2016

download